Vanaf 2 juli 15% korting op aanschaf zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal ’22 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal 650 euro subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld huishouden genoeg energie worden opgewekt. De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat de panelen verkoopt en installeert. Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli 2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

Mogelijke opslag elektrische energie

Een manier vinden om efficiënt elektriciteit op te slaan is één van de grote energievraagstukken van dit moment. De huidige methoden zoals opslag in batterijen, het oppompen van water en het splitsen van water in zuurstof en waterstof nemen veel ruimte in voor relatief weinig energie of sluiten niet aan bij de huidige infrastructuur.

CO2 omzetten naar Isobutanol

Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd CO2 om te zetten in een vloeibare brandstof met behulp van elektriciteit en bacteriën. In een artikel in wetenschappelijk tijdschrift Science is nu te lezen dat deze wetenschappers er in slaagden elektriciteit op te slaan door CO2 om te zetten in de vloeibare brandstof isobutanol. Dit vond plaats in een elektro-bioreactor waarin zich een genetisch gemodificeerde variant van de bacterie Ralstonia eutropha bevond. Deze reactor was verbonden met een zonnepaneel voor de benodigde elektriciteit.

Isobutanol is een bestanddeel van benzine en heeft een hoge energetische waarde. Dit maakt het erg geschikt als energiedrager, omdat het relatief weinig ruimte inneemt per hoeveelheid energie die er mee kan worden geproduceerd.

Overschot

Het omzetten van elektrische naar chemische energie is vooral belangrijk op momenten dat er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan geconsumeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij windmolens en kerncentrales die ’s nachts draaien.

Dankzij de nieuwe vinding kan energie bewaard worden voor momenten dat het wel nodig is of het kan vervoerd worden naar gebieden waar een tekort heerst.

VW investeert miljard euro in schone energie

De Volkswagen Groep wil de komende twee jaar een miljard euro investeren in opwekking van schone energie en denkt daarbij in eerste instantie vooral aan windparken op zee.

“We zijn met verschillende bedrijven in gesprek over deelname in offshore windparken,” stelt een woordvoerder tegenover Financial Times Deutschland. Volkswagen verwacht voor eind van dit jaar een partner te hebben gevonden waarbij volgens Financial Times de Duitse marktleider Windreich de beste papieren heeft. Ook zonne- en waterenergie staan op het verlanglijstje van de Duitse autofabrikant.

Het VW-concern heeft die activiteiten ook nodig om de eigen doeleinden op het gebied van CO2-emissie te kunnen halen. Tegen 2020 wil de groep de uitstoot van klimaatgassen met 40% terug dringen, waaraan energie uit schone bronnen een interessante bijdrage kan leveren. Bovendien kan schone elektriciteit ook nog eens helpen om de komende elektrische auto’s van ‘brandstof’ te voorzien. Aan de andere kant komt een flinke financiële bijdrage van een grote klant de bouwers van windparken goed uit, want gebrek aan voldoende investeerders is één van de belangrijkste bottlenecks bij de verdere ontwikkeling van de kostbare offshore-installaties.

Decentrale energie voor failliet Duits dorp

Het gehucht Feldheim leed aan de Griekse ziekte; het was blut. Maar juist die financiële krapte motiveerde de inwoners om te investeren in het energiemodel van de toekomst. Het dorp draait in zijn geheel op schone energie en verdient er ook nog aan.

Varkensmest levert biogas waarmee stroomgeneratoren op gang worden gehouden. Zon en wind maken het karwei af. Het selfservice-energienetwerk kost 1,7 miljoen euro en is voor de helft gesubsidieerd met EU-subsidies uit Brussel, de andere helft is door de inwoners uit eigen zak betaald. Dat de gemeente zelf geen geld meer in kas had, maakte juist heel creatief. Burgemeester Michael Knape: “Je denkt heel anders na als je geen geld hebt dan als je veel geld hebt. Dan ontstaan zulke innovaties.”

 

De inwoners van Feldheim verdienen hun geld terug, omdat de zelfopgewekte stroom een stuk goedkper is dan de marktprijs, de bewoners hebben bovendien samen maar 1% nodig van de energie die ze produceren. De rest wordt tegen een vast tarief doorverkocht aan de stroomproducenten.

Het model Feldheim kon wel eens het energiemodel van de toekomst worden. Niet alleen in Duitsland, maar ook in de rest van Europa en zelfs in Japan wordt de Duitse wereldprimeur goed bestudeerd.

Station Zwolle deel zelfvoorzienend

ProRail bekijkt of het zonnecellen kan plaatsen op de perronoverkapping in Zwolle. Als dat kan, wordt het station qua energie voor een groot deel zelfvoorzienend. Toch hapert het project ietwat. De bouwvakkers hebben grote moeite om de 17 meter lange damwanden en steunpilaren voor de nieuwe tunnel onder de sporen de grond in te krijgen.