Verbod fusieplan Tele2 en Versatel

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag de telecombedrijven Tele2 en Versatel verboden om hun fusievoorstel in stemming te brengen bij de aandeelhouders. Het gerechtshof komt daarmee de minderheidsaandeelhouders van Versatel tegemoet, welke fel hebben geprotesteerd tegen het voornemen van Tele2 om hen via een juridische fusie uit te roken.

Volgens de Ondernemingskamer hebben Versatel en Tele2 onvoldoende de minderheidsaandeelhouders tijd gegeven om bezwaren tegen het fusieplan te uiten. Daarbij gaat het om de waardering van de ondernemingen en om het voorstel de minderheidsaandeelhouders extra aandelen in de nieuw te vormen onderneming te geven. De minderheidsaandeelhouders betwijfelen of die stukken iets waard zijn.

Slechts een formaliteit

Tele2 en Versatel wilden het fusieplan op 3 april in stemming brengen bij een aandeelhoudersvergadering van Versatel. Deze vergadering zou slechts een formaliteit zijn omdat Tele2 al 80 procent van de aandelen in handen heeft. Tele2 kondigde vorig jaar zomer aan Versatel te willen overnemen voor 1,34 miljard euro. Het Zweedse bedrijf gebruikt inmiddels de Versatel-kabels om zijn klanten telefonie, tv en internet aan te bieden.

Continue reading “Verbod fusieplan Tele2 en Versatel”