Manager presteert slecht bij achterdocht

Een managementcultuur die gekenmerkt wordt door geheimzinnigheid en achterdocht is fnuikend voor de creativiteit en effectiviteit van managers. Leidinggevenden presteren slechter als ze niet voldoende ruimte en vertrouwen krijgen om de klus te klaren. In het algemeen heeft de organisatiecultuur grote invloed op de besluitvorming door managers.

Dat blijkt uit een 16 maanden durend, Brits onderzoek van het Chartered Management Instituut.

Beslissingsvrijheid

Van de 1.588 ondervraagde managers kenschets 23 procent de heersende cultuur in de eigen organisatie als risico-avers, gedomineerd door geheimzinnigheid en achterdocht. In een dergelijke sfeer, waarbij de top voortdurend over de schouder meekijkt, vinden maar weinig leidinggevenden dat ze echte beslissingsvrijheid hebben.

Barrières

Die bewegingsvrijheid zouden ze ze wel graag hebben, maar er zijn belangrijke culturele barrières. Ten eerste: faalangst. 22 procent van de ondervraagden noemt de eigen organisatiecultuur risico-avers. Daardoor nemen ze besluiten, waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Belangrijkste oorzaak: bureaucratische processen en politieke krachten. De tweede barrière is het gebrek aan vertrouwen. Slechts één op de tien managers zegt te werken in een cultuur van vertrouwen, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn. De derde belangrijke beslis-barrière is de reactieve houding van de organisatie. Een derde van de managers vindt dat op veranderingen willekeurig en ad-hoc wordt gereageerd.

Philips; meer werken, minder verlof

Philips reorganiseert zijn vestiging in Nijmegen en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de 2600 werknemers. Hun werkweek wordt met vijf uur verlengd, zonder dat daar een loonstijging tegenover staat. Ze moeten ook dertien vrije dagen inleveren. Slechte positie Dat meldt de NOS.

De maatregelen gelden voor het personeel dat productiewerk verricht. Het gevolg hiervan is dat Philips kan volstaan met vier ploegendiensten in plaats van de huidige vijf. Ter toelichting liet een woordvoerder weten dat ‘de positie van de fabriek is slecht ten opzichte van de concurrentie’ en dat daarom verbetering nodig is.

Groot protest

Philips voerde vorig jaar in de chipfabriek in Hamburg onder groot protest eenzelfde maatregel door. Philips heeft vrijdag het personeel ingelicht. Het concern is nog in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden over de maatregel.

Poolse medewerkers productiever

Polen zijn voor werkgevers aantrekkelijker dan Nederlanders omdat ze veel harder werken en maar liefst een derde productiever. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Daarover bericht RTL Nieuws.

In het onderzoek van de Universiteit van Tilburg werden Poolse werknemers van een uitzendbureau bij vier verschillende logistieke bedrijven in Nederland vergeleken met hun Nederlandse collega’s met een vast dienstverband en hun collega-uizendkrachten.

Gemotiveerder

Uit de gegevens komt naar voren dat Polen veel gemotiveerder hun werk doen. Het gevolg is dat ze tot 34 procent meer productiever zijn dan hun Nederlandse collega’s. “Kort door de bocht genomen kun je dus stellen dat Nederlandse werknemers luier zijn dan de Polen,” stelt één van de onderzoekers. Polen zouden een hogere arbeidsmoraal hebben, omdat ze gemotiveerd zijn om echt iets bij te dragen aan het produktieproces.

Effectiviteit bonussysteem onvoldoende gemeten

Het effect van bonussen wordt niet of nauwelijks gemeten. HR-directeuren en -managers hebben geen idee of de in hun organisaties uitgedeelde bonussen terecht zijn toegekend en of er een motiverende werking vanuit gaat. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse adviesfirma Innecto People Consulting.

Populairste vorm van prestatiebeloning
Bonussystemen zijn een van de popualairste vormen van prestatiebeloning. Als iemand een meer dan gemiddelde prestatie levert, wordt hij daarvoor beloond. Daar gaat tegelijkertijd een motiverende werking van uit. Echter, dat is theorie. Continue reading “Effectiviteit bonussysteem onvoldoende gemeten”

Dalend werkplezier kostbaar

We laten 5 tot 9 miljard euro liggen door lage tevredenheid
De tevredenheid van werknemers is in Nederland zo laag, dat de economie tussen de grofweg 5 en 9 miljard euro aan Bruto Nationaal Product laat liggen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Samhoud onder ruim 40 duizend medewerkers van 59 organisaties uit 3 landen.
De resultaten staan in het rapport Plezier & Prestatie 2005, dat donderdagavond werd uitgereikt aan CNV-voorzitter Paas.

Menselijke pijn
Los van het astronomische bedrag, zo stelt Samhoud, gaat er achter het miljardenverlies vooraleerst een hoop menselijke pijn schuil. De onderzoekers doen dan ook een ‘dringende oproep’ tot een manier van managen waarin zowel aandacht is voor prestatie als voor plezier in het werk.

De daling in medewerkertevredenheid betekent niet dat het er in Nederland dramatisch voorstaat in vergelijking met andere EU-lidstaten, aldus het adviesbureau. ‘In vergelijking met Duitsland en Spanje zit Nederland nog behoorlijk goed.’

Geschrokken
CNV-voorzitter Paas is niettemin geschrokken. ‘Wij roepen al enige tijd dat plezier in het werk een speerpunt moet zijn. Wij willen ervan af dat medewerkers zeggen ‘Hoe lang móet je nog?’. Plezier in het werk is namelijk ook economisch interessant.’

Paas krijgt bijval van PvdA-Kamerlid Hannie Stuurman, die vooral wijst op groeiende verzuimcijfers bij dalend werkplezier. ‘Eén van de grootste oorzaken van ziekte is veelal stress en het niet naar je zin hebben in het werk’, weet de sociaal-democraat. ‘Het is dus belangrijk dat in een bedrijf een goed werkklimaat heerst. Voorkomen van uitval is een groot goed. Zeker met alle toch steeds minder wordende sociale zekerheidsvoorzieningen.’