Conflict over 3,5 miljard subsidie windparken NL

Het technologisch adviesbureau Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken oordeelt maandag over een langlopend conflict tussen energiebedrijven Eneco en Nuon en het ministerie.

De twee energiebedrijven hebben een conflict met Economische Zaken over de toekenning van een miljardensubsidie voor de bouw van twee nieuwe windparken op de Noordzee.

De bedrijven hebben een beslissing van EZ aangevochten om een subsidie van 3,5 miljard euro toe te kennen aan het Duitse windenergiebedrijf Bard.

Volgens de Nederlandse energiebedrijven heeft EZ onvoldoende getoetst of Bard het project financieel wel kan dragen. De bouw van de windparken vergt een totale investering van tussen de 2 en 2,5 miljard euro. Bard heeft amper een staat van dienst. Het bouwt nu zijn eerste windpark in het Duitse gedeelte van de Noordzee. Om de financiering van de twee Nederlandse windparken rond te krijgen, heeft het Duitse bedrijf twee maanden geleden een Amsterdamse investeringsmaatschappij in de arm genomen, Typhoon Capital.

Ook betwijfelen Eneco en Nuon of de windparken die Bard boven Schiermonnikoog wil bouwen, wel op tijd kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet in Noord-Nederland. Er dreigen nu al capaciteitsproblemen. In de Eemshaven worden nieuwe kolen- en gascentrales gebouwd. Om alle stroom straks op het net te laten, moet de hoogspanningsleidingen worden verzwaard. Netbeheerder Tennet gaat dat doen. Maar de uitbreiding is volgens Eneco en Nuon pas tegen 2016 klaar. Terwijl de windparken uiterlijk 2015 moeten draaien.

Jarenlange prijsdruk Noord-Europese stroommarkt

Vattenfall, de Zweedse energieproducent die in 2009 Nuon overnam, houdt rekening met jarenlange prijsdruk op de Noord-Europese stroommarkt.

In Duitsland blijven de prijzen ‘relatief soft’ tot en met 2015, in Scandinavië zelfs ‘zeer soft’ tot en met 2020 vanwege een zwakke vraag en nieuwe capaciteit. Dat zei hun topman gisteren in een toelichting op de derdekwartaalcijfers van het bedrijf. De omzet van Vattenfall daalde met 17% naar omgerekend euro 3,7 mrd, vooral vanwege de verkoop van zijn Duitse hoogspanningsnet. De operationele winst van Vattenfall steeg wel.

Personeel verzoekt tot fusie Eneco, Essent en Nuon

Werknemers van de 3 grootste energiebedrijven in Nederland hebben zelf hun aandeelhouders het verzoek gedaan alvast maar te beginnen met een fusie.

Het is uniek in Nederland dat de werknemers hier zelf om vragen.

De werknemers van de energiebedrijven verrasten al eerder door een publiekcampagne tegen splitsing van hun bedrijven www.splitsingnee.nl uit eigen zak te betalen.

Ruim 100.000 consumenten hebben zich op de website gemeld, uit protest tegen de splitsing die tenminste EUR 53 per jaar aan de energierekening toevoegt.

De fusie kan gaan om 2 of 3 of 4 van de grootste Nederlandse energiebedrijven. Met 1 of meer geschikte buitenlandse energiebedrijven moet die gefuseerde onderneming bovendien allianties aangaan, om de inkoop van kolen, olie en gas zeker te stellen. Later kan zonodig met die buitenlandse bedrijven worden gefuseerd, op voorwaarde dat belangrijke zeggenschap in Nederland blijft.

‘Wij met zijn allen in Nederland moeten zoveel mogelijk zélf kunnen bepalen wat de energieprijs, de investeringen in schone energie en de werkgelegenheid in de sector worden en niet die grote buitenlandse jongens, want dan weten wij het wel’, aldus voorzitter Jan de Jong van de vereniging van Centrale Ondernemingsraden van de energiebedrijven, het LME.

Continue reading “Personeel verzoekt tot fusie Eneco, Essent en Nuon”