Betere grensbewaking Europa

Vandaag is het hypermoderne grenssurveillancesysteem EUROSUR in werking getreden. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de grenzen van de Europese unie voor mensensmokkelaars gesloten zijn en blijven die illegalen naar het westen willen halen.

Met dit systeem zullen rampen zoals bij het eiland Lampedusa mogelijk voorkomen kunnen worden, maar ook smokkelaars zullen sneller gedetecteerd worden.

Het systeem is per vandaag acties in 18 EU-landen die EU-buitengrenzen hebben. Dit zijn landen als Spanje, Griekenland, Frankrijk. Noorwegen doet, als niet-lidstaat, ook mee. Nederland en de overige landen zullen per december starten met EURSUR.

Taïda moet Nederland verlaten

De 18-jarige scholiere Taïda Pasic uit Kosovo moet Nederland definitief verlaten. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft dat besloten, omdat het meisje volgens haar oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de procedures rond de aanvraag van een verblijfsvergunning.

Verdonk maakte dinsdag bekend dat ze de terugkeer van Taïda “zo snel mogelijk ter hand zal nemen”. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had de aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning van de scholiere al twee keer afgewezen. Maar de rechtbank in Amsterdam bepaalde onlangs dat de dienst de aanvraag nogmaals tegen het licht moest houden. De IND heeft daartoe ook een gesprek gehad met het meisje.

Continue reading “Taïda moet Nederland verlaten”