Betere grensbewaking Europa

Vandaag is het hypermoderne grenssurveillancesysteem EUROSUR in werking getreden. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de grenzen van de Europese unie voor mensensmokkelaars gesloten zijn en blijven die illegalen naar het westen willen halen. Met dit systeem zullen rampen zoals bij het eiland Lampedusa mogelijk voorkomen kunnen worden, maar ook smokkelaars zullen sneller gedetecteerd worden. […]

Read more