1500 demonstranten tegen InBev

Een internationale vakbondsdemonstratie dinsdag voor het hoofdkantoor van brouwerijgroep Inbev in Leuven heeft ruim 1500 mensen op de been gebracht. Onder hen bevonden zich vijftig tot honderd Nederlanders. Inbev maakt in Nederland onder meer de merken Dommelsch en Hertog Jan.

Inbev, ontstaan uit een fusie tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, is de laatste tijd keihard aan het reorganiseren. Alleen al in België dreigen vierhonderd banen te sneuvelen en gaan historische brouwerijen zoals die van Hoegaarden dicht.

Personeel verzoekt tot fusie Eneco, Essent en Nuon

Werknemers van de 3 grootste energiebedrijven in Nederland hebben zelf hun aandeelhouders het verzoek gedaan alvast maar te beginnen met een fusie.

Het is uniek in Nederland dat de werknemers hier zelf om vragen.

De werknemers van de energiebedrijven verrasten al eerder door een publiekcampagne tegen splitsing van hun bedrijven www.splitsingnee.nl uit eigen zak te betalen.

Ruim 100.000 consumenten hebben zich op de website gemeld, uit protest tegen de splitsing die tenminste EUR 53 per jaar aan de energierekening toevoegt.

De fusie kan gaan om 2 of 3 of 4 van de grootste Nederlandse energiebedrijven. Met 1 of meer geschikte buitenlandse energiebedrijven moet die gefuseerde onderneming bovendien allianties aangaan, om de inkoop van kolen, olie en gas zeker te stellen. Later kan zonodig met die buitenlandse bedrijven worden gefuseerd, op voorwaarde dat belangrijke zeggenschap in Nederland blijft.

‘Wij met zijn allen in Nederland moeten zoveel mogelijk zélf kunnen bepalen wat de energieprijs, de investeringen in schone energie en de werkgelegenheid in de sector worden en niet die grote buitenlandse jongens, want dan weten wij het wel’, aldus voorzitter Jan de Jong van de vereniging van Centrale Ondernemingsraden van de energiebedrijven, het LME.

Continue reading “Personeel verzoekt tot fusie Eneco, Essent en Nuon”

Verbod fusieplan Tele2 en Versatel

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag de telecombedrijven Tele2 en Versatel verboden om hun fusievoorstel in stemming te brengen bij de aandeelhouders. Het gerechtshof komt daarmee de minderheidsaandeelhouders van Versatel tegemoet, welke fel hebben geprotesteerd tegen het voornemen van Tele2 om hen via een juridische fusie uit te roken.

Volgens de Ondernemingskamer hebben Versatel en Tele2 onvoldoende de minderheidsaandeelhouders tijd gegeven om bezwaren tegen het fusieplan te uiten. Daarbij gaat het om de waardering van de ondernemingen en om het voorstel de minderheidsaandeelhouders extra aandelen in de nieuw te vormen onderneming te geven. De minderheidsaandeelhouders betwijfelen of die stukken iets waard zijn.

Slechts een formaliteit

Tele2 en Versatel wilden het fusieplan op 3 april in stemming brengen bij een aandeelhoudersvergadering van Versatel. Deze vergadering zou slechts een formaliteit zijn omdat Tele2 al 80 procent van de aandelen in handen heeft. Tele2 kondigde vorig jaar zomer aan Versatel te willen overnemen voor 1,34 miljard euro. Het Zweedse bedrijf gebruikt inmiddels de Versatel-kabels om zijn klanten telefonie, tv en internet aan te bieden.

Continue reading “Verbod fusieplan Tele2 en Versatel”

Fusie tussen SUEZ en Gaz De France

Twee grote Franse energiebedrijven, Suez en het staatsconcern Gaz de France, gaan fuseren. Daarmee ontstaat een van de grootste energiebedrijven in de wereld. Dat heeft de Franse premier Dominique de Villepin zaterdag bekendgemaakt.

Suez is het moederbedrijf van Electrabel, het grootste stroombedrijf in België en de grootste stroomproducent in Nederland met 4710 MW productievermogen. Suez is in Nederland ook actief via onderhoudsbedrijf Axima en technisch dienstverlener GTI.

Continue reading “Fusie tussen SUEZ en Gaz De France”