Wel of geen energieheffing?

Nederlandse energieproducenten zijn verdeeld over een extra heffing die de energienota van huishoudens en bedrijven fors laat stijgen.

Stroomproducenten Eon Benelux en GDF Suez vinden dat de heffing er moet komen. De overheid kan het extra geld gebruiken om hen te betalen voor het beschikbaar houden van buffercapaciteit. Die wordt geleverd door kolen-en gascentrales als er te weinig wind-en zonnestroom beschikbaar is. Zo wordt stroomuitval voorkomen, stellen ze.

Essent, Nuon en Eneco voelen niets voor een heffing, “Dat zijn doemscenario’s waar wij ons niet in herkennen”, zegt Nuon.

Essent erkent dat er een backup voor groene energie moet zijn. “Daarvoor moet een oplossing komen, maar of dat een vergoeding moet zijn voor buffercapaciteit, is de vraag.” Eneco: “Duurzame energie wordt voorgesteld als een probleem, terwijl het volgens ons de oplossing is.”

Ecopower en Electrabel beste score dienstverlening energie

De Vreg heeft een nieuw online instrument gelanceerd waarmee huishoudelijke elektriciteits-en aardgasverbruikers nu ook de dienstverlening van de energieleveranciers kunnen vergelijken. Eerder was dat al het geval voor de prijs, contractduur en hoeveelheid groene elektriciteit.

Over Ecopower hadden de klanten het minst te klagen en ook Electrabel scoort heel goed, maar Essent bengelt onderaan de lijst.

Internetgebruikers kunnen vanaf nu twee of drie leveranciers aanklikken en daarmee een lijst oproepen, die een aantal kwaliteitsaspecten op een rijtje zet. Het gaat om de bereikbaarheid en dienstverlening, de eventuele kosten bij een vroegtijdige stopzetting van het contract of laattijdige betaling en de betaalmogelijkheden. De gebruikers zien meteen de openingsuren, contactmogelijkheden via telefoon, mail, fax, website, enzovoorts. Ook de tijd die de leverancier nodig heeft om te antwoorden is zichtbaar.

De weergave van de telefoonnummers zet ook op een rijtje wie een gewoon zonenummer heeft, een nationaal 078-nummer of een gratis 0800-nummer en of je meteen een persoon aan de lijn krijgt dan wel een automatisch keuzemenu moet doorworstelen. Je krijgt ook een indicatie of het een langdurige telefonische communicatie kan worden (met of zonder de integrale Kleine Nachtmusik van Mozart, dat vermeldt de Vreg niet). “We beperkten ons tot telkens drie leveranciers om het scherm en een mogelijke afdruk ervan overzichtelijk te houden”, aldus woordvoerster Sofie Lauwaert. “De meeste huishoudens beschikken niet over een A3-printer.” Mogelijk zal de Vreg er nog extra aan toevoegen, zoals de betaalperiode: sommige leveranciers vragen voorafbetaling, anderen laten zich betalen tijdens de verbruikperiode of achteraf.

Het luik dienstverlening bevat ook een klachtenindicator. Die is gebaseerd op de klachten die bij de Vreg zelf en de ombudsdienst voor energie belandden. Hij houdt geen rekening met eerstelijnsklachten bij de leveranciers zelf, alleen met klachten die op dit niveau niet of niet naar tevredenheid afgehandeld werden. De klachtenindicator is vooral gebaseerd op cijfers uit 2010. Leveranciers die zich pas in 2011 ontplooiden op de huishoudelijke markt (Eneco, Octa+) zijn er nog niet in opgenomen. Ook Wase Wind ontbreekt, omdat het te klein is.

Signaalfunctie

De klanten van Ecopower zijn het meest tevreden. Per 5.000 klanten telt Ecopower slechts 0,21 ontevreden klanten. Electrabel staat op de tweede plaats, met slechts 0,98 ontevreden klanten op 5.000. Essent bengelt onderaan, met 9,53 ontevreden klanten op 5.000. Dat is een slechtere score dan de andere leveranciers, maar in reële cijfers betekent dit dat slechts twee Essentklanten op duizend klagen over hun leverancier. Bovendien neemt de indicator niet alleen gegronde klachten op, maar ook ongegronde. En het is aannemelijk dat klanten die scheep gingen met recente spelers als Essent assertiever zijn en dus sneller een klacht formuleren dan wie al sinds jaar en dag passief klant bleef bij Electrabel of de andere standaardleverancier Luminus, die eveneens goed scoort. Voor Ecopower geldt dan weer dat het alleen klachten over elektriciteit kan krijgen, omdat het geen gas levert. Maar zelfs mits een –hypothetische– verdubbeling van het klachtenpercentage zou Ecopower bovenaan blijven staan.

De klachtenindicator heeft dan ook in de eerste plaats een signaalfunctie. De leveranciers kunnen er op inspelen, in hun dienstverlening, maar meteen ook via een repliek in de Vreg- vergelijking zelf. Essent en Lampiris maakten daarvan al meteen gebruik. Essent belooft beterschap en Lampiris, aanvankelijk vooral actief in Wallonië, merkt op dat het sinds midden 2010 een volwaardige Nederlandstalige klantendienst heeft uitgebouwd.

Essent beschuldigt GroenLinks van laster

De aanvaring tussen het energiebedrijf Essent en enkele statenfracties van GroenLinks over de toekomst van de kerncentrale Borssele escaleert. Essent beschuldigt de politieke partij van laster. GroenLinks zou persberichten versturen met ‘allerlei feitelijke onjuistheden, suggestieve insinuaties en laster’.

Dit heeft een woordvoerder van Essent zondag bevestigd na berichten hierover op de internetsite van het weekblad Elsevier.

Continue reading “Essent beschuldigt GroenLinks van laster”

First Fire in Centrales Essent

Claus C en Moerdijk 2, twee in aanbouw zijnde nieuwe energiecentrales van Essent, hebben hun ‘First Fire’ beleefd. ‘First fire’ betekent dat de gasturbine van de centrale voor het eerst in werking wordt gesteld. Een belangrijke mijlpaal naar de finale oplevering van de energiecentrales eind dit jaar (Moerdijk II) en medio 2012 (Claus C).

Bij het aanzetten van de gasturbine komen rookgassen vrij van zo’n 600 graden Celsius. Deze hitte wordt gebruikt voor het omzetten van water in stoom waarmee uiteindelijk de stoomturbine wordt aangedreven. Zowel de gasturbine als de stoomturbine dienen voor het opwekken van elektriciteit via een generator.

Na een zeer voorspoedig verlopen bouwperiode en veel voorbereidend werk is het proces van ‘First Fire’ een moment waar zowel bij de Clauscentrale als Moerdijk lang naar is uitgekeken. ‘Er is heel wat bij komen kijken’, vertelt Bart Beljaars, projectmanager voor Claus C. ‘We hadden eerder dit jaar al een kleine voorproef met een ‘First Ignition’ waarbij de gasturbine kortstondig op toeren werd gebracht. Nu is ook het overige deel van de installatie dusdanig gereed dat de gasturbines langdurig bedreven en verder getest kunnen worden.’

Ook voor Moerdijk 2 is het proces van First Firing een kroon op het vele voorbereidende werk. ‘Het ‘First Fire’ zien we dan ook echt als een enorme mijlpaal’, vertelt projectmanager Ray Bisley.

De Clauscentrale in Maasbracht bestond oorspronkelijk uit twee gaseenheden van 640 MW, Claus A en B. De uitbreiding en modernisering van de eenheid Claus B naar eenheid Claus C wordt gerealiseerd door het Franse bedrijf Alstom. De totale capaciteit gaat van 1.280 MW naar 1.920 MW. Daarmee wordt de Clauscentrale de grootste energiecentrale van Nederland. De centrale is dan goed is voor de levering van stroom voor bijna 2 miljoen huishoudens. Met deze operatie wordt tegelijkertijd een verbetering van de efficiency bereikt van 39% naar 58,5%, terwijl de uitstoot van CO2 met ruim 40% zal verminderen. De oplevering van de nieuwe Clauscentrale is voorzien medio 2012.

De nieuwe centrale Moerdijk 2 wordt gebouwd door General Electric. Het gaat hier om een 430 MW gasgestookte eenheid die elektriciteit produceert met op één as gekoppelde gasturbine, stoomturbine en generator. Ook voor deze unit geldt dat de efficiency toeneemt naar ruim 58% en de uitstoot van CO2 met zo’n 40% afneemt. Moerdijk 2 wordt naar verwachting eind 2011 opgeleverd. De totale capaciteit van het Moerdijk complex groeit hiermee van de huidige 345 MW naar 775 MW

50% winstdaling Essent

De Nederlandse activiteiten van Essent-eigenaar RWE hebben een moeilijke start van het jaar achter de rug. Met een winstval van bijna 50% is de regio Nederland en België veruit het slechts presterende onderdeel van RWE, zo bleek gisteren uit de kwartaalcijfers van het Duitse energieconcern.

RWE heeft in Nederland in het eerste kwartaal fors minder gas verkocht. Vorig jaar profiteerde het concern nog van het extreem koude weer, dit jaar was er weer sprake van normale temperaturen. Bovendien verloor Essent een aantal zakelijke klanten aan andere aanbieders, waardoor de gasverkopen in totaal 19% onder die van vorig jaar lagen.

Naast de lagere afzet in Nederland heeft RWE tegelijkertijd last van de langlopende koopcontracten die het heeft afgesloten met gasleveranciers. De prijzen van die contracten liggen door hun verbinding met de hoge olieprijs fors boven de prijs die momenteel in de markt wordt betaald voor gas. RWE hoopt dat het nieuwe voorwaarden met zijn leveranciers kan afsluiten.

 

Consumentenmarkt

Op de consumentenmarkt deed Essent het in Nederland wel goed: het won het afgelopen kwartaal 28.000 klanten aan wie het gas levert, waardoor het totaal nu op 1,94 miljoen staat. Het aantal elektriciteitsklanten steeg met 23.000 tot 2,17 miljoen.

Daarmee toont het klantenbestand van Essent een florissanter beeld dan dat van branchegenoot Nuon. Vorige week bleek nog dat Nuon door de hevige concurrentie op de geliberaliseerde Nederlandse markt enkele duizenden klanten in het eerste kwartaal is kwijtgeraakt. In tegenstelling tot Essent heef Nuon geen prijsvechter in de Nederlandse markt gezet.

 

Winstval

RWE verwacht concernbreed een forse winstval dit jaar. Naast de dure gascontracten die het heeft afgesloten, mist het bedrijf ook inkomsten omdat in Duitsland een aantal kernreactoren stilligt. Ook bij Essent zal de winst dit jaar flink lager uitpakken.