Donkere wolken boven energiemarkt

Nederlandse producenten van fossiele stroom zitten in zwaar weer en de problemen zullen nog jaren aanhouden. Dat beeld schetsen de bestuursvoorzitters van energiebedrijven EON Benelux en GDF Suez Nederland los van elkaar.

De problemen worden veroorzaakt door een ongunstige samenloop van omstandigheden. Nederland kampt met een overschot aan fossiele centrales door de investeringshausse van de afgelopen jaren. De problemen worden bovendien vergroot door de economische tegenwind in Europa, waardoor de vraag naar stroom afneemt. Dit terwijl de verwachting is dat het aanbod van groene stroom de komende jaren blijft groeien.

Cijfers over de winstgevendheid geven de bedrijven niet, maar ingewijden zeggen dat de energiecentrales momenteel amper winst maken, als ze dat al doen. Gascentrales hebben het nog moeilijker dan kolencentrales door de hoge gasprijs. Vrijwel alle grote Nederlandse energiebedrijven hebben daarmee te kampen.

De paradox is daarbij dat voor over tien jaar juist een tekort van deze gas- en kolencentrales wordt voorzien. Die zijn nodig om in te kunnen springen op dagen met tegenvallende opbrengsten van wind- en zonne-energie. Mede gezien de huidige overcapaciteit is de bereidheid om te investeren echter minimaal.

Continue reading “Donkere wolken boven energiemarkt”

Ernstige druk op winstgevendheid EON

De Duitse energiereus EON houdt rekening met ernstige druk op de winstgevendheid in 2011 en 2012. Druk op stroomprijzen, een nieuwe belasting voor het langer openblijven van kerncentrales en zeer ongunstige ontwikkelingen op de gasmarkt zijn daar debet aan.

 

Dat heeft EON gisteren bekendgemaakt bij de publicatie van zijn cijfers over 2010. Het bedrijf kopieert daarmee de onheilstijding die sectorgenoot RWE twee weken terug gaf. ‘Er wachten ons veel uitdagingen’, zei Johannes Teyssen, sinds mei 2010 de baas bij EON.

 

Het bedrijf uit Düsseldorf, dat in Nederland gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales opereert, haalde over 2010 een omzet van €92,8 mrd. Dat is een stijging van 16% is ten opzichte van 2009, gedragen door groei in het Verenigd Koninkrijk. De nettowinst van EON bedroeg €4,9 mrd. Dat laatste cijfer, belangrijk omdat hieruit het dividend aan aandeelhouders wordt betaald, ziet EON in 2011 dalen tot een bedrag tussen €3,3 mrd en €4 mrd.

 

Sombere geluiden

 

De sombere geluiden van EON – dat bijna 90.000 medewerkers verspreid over 30 landen telt – passen in het beeld dat meer grote Europese energiebedrijven schetsen de laatste tijd. Nieuwe productiecapaciteit enerzijds en afnemende vraag anderzijds hebben de prijzen van stroom onder druk gezet. Voor de grote Duitse energiebedrijven, die kerncentrales opereren, komt daar bovendien een nieuwe belasting bij die aan de winstgevendheid vreet. Ze mogen hun kerncentrales langer openhouden, zo is onlangs besloten, maar worden in ruil daarvoor wel zwaarder belast.

EON heeft daarnaast veel last van de ontwikkelingen op de gasmarkt. Hier zijn de prijzen op de zogeheten spotmarkt, waar kortetermijncontracten verhandeld worden, fors lager dan de prijzen die zijn overeengekomen bij langetermijncontracten waar EON veel gebruik van maakt.

Het bedrijf verwacht dat ook dit in 2011 nog een forse hap uit de winstgevendheid zal nemen. In 2012 wordt dat effect minder. Een herstel van winstgevendheid wordt op zijn vroegst in 2013 voorzien.

Staatssteun CO2-opslag in gasveld toegestaan

De Europese Commissie gaat akkoord met het besluit van Nederland om euro 150 mln aan steun uit te trekken voor het Rotterdamse proefproject van GdF Suez en EON voor de afvang en opslag van broeikasgas (CCS). Dat is gisteren in Brussel bekendgemaakt.

Het project krijgt ook euro 180 mln aan Europees geld. Het eerste deel van zo’n euro 45 mln moet daarvoor dit jaar al naar Rotterdam gaan.

De twee energiebedrijven zijn druk bezig met de voorbereiding van het CCS-proefproject. Hierbij komt naast EONs kolengestookte energiecentrale MPP3 op de Maasvlakte, een installatie die jaarlijks 1,1 mln ton broeikasgas (CO2) gaat opvangen. De bedrijven injecteren de CO2 vervolgens via een pijp in een leeg gasveld in de Noordzee.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte veroorzaakte eerder onduidelijkheid over CCS-projecten. Daarin staat dat ‘opslag pas aan de orde is na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale’.

Termijnen

Volgens de planning van Brussel moet het Rotterdamse project in de eerste helft van 2015 draaien. Brussel besloot vorig jaar het project van EON en GdF Suez te steunen. Ook Nuon-Vattenfall was in de race voor een Europese subsidie voor een proefproject in de Eemshaven. Dat viel volgens Brussel af, omdat het niet op tijd was uit te voeren.

Door Brussel gesteunde projecten die begin december nog niet zijn begonnen, kunnen uitstel vragen tot maart. Als ze daarna nog niet zijn begonnen, verliezen ze de Europese subsidie.