Mogelijke opslag elektrische energie

Een manier vinden om efficiënt elektriciteit op te slaan is één van de grote energievraagstukken van dit moment. De huidige methoden zoals opslag in batterijen, het oppompen van water en het splitsen van water in zuurstof en waterstof nemen veel ruimte in voor relatief weinig energie of sluiten niet aan bij de huidige infrastructuur.

CO2 omzetten naar Isobutanol

Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd CO2 om te zetten in een vloeibare brandstof met behulp van elektriciteit en bacteriën. In een artikel in wetenschappelijk tijdschrift Science is nu te lezen dat deze wetenschappers er in slaagden elektriciteit op te slaan door CO2 om te zetten in de vloeibare brandstof isobutanol. Dit vond plaats in een elektro-bioreactor waarin zich een genetisch gemodificeerde variant van de bacterie Ralstonia eutropha bevond. Deze reactor was verbonden met een zonnepaneel voor de benodigde elektriciteit.

Isobutanol is een bestanddeel van benzine en heeft een hoge energetische waarde. Dit maakt het erg geschikt als energiedrager, omdat het relatief weinig ruimte inneemt per hoeveelheid energie die er mee kan worden geproduceerd.

Overschot

Het omzetten van elektrische naar chemische energie is vooral belangrijk op momenten dat er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan geconsumeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij windmolens en kerncentrales die ’s nachts draaien.

Dankzij de nieuwe vinding kan energie bewaard worden voor momenten dat het wel nodig is of het kan vervoerd worden naar gebieden waar een tekort heerst.

Energieopslag van 36MWh

Het grootste probleem met groene energiebronnen als zon en wind is het onvoorspelbare karakter ervan. Zo wordt er ‘s nachts geen zonne-energie opgewekt en als het windstil is draaien ook de windmolens niet.

De Chinezen lossen dat probleem op met deze enorme ‘batterij’. In werkelijkheid is het een enorm gebouw waar energie in wordt opgeslagen. Op momenten dat er meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, komt dit gebouw goed van pas. En wanneer er meer energie nodig is dan wordt opgewekt, kunnen Chinezen wederom een beroep doen op deze gigantische ‘batterij’.

Zoals gezegd kan er zo’n 36 MWh in worden opgeslagen. Dat is genoeg om 12.000 huizen gedurende een uur van energie te voorzien.

Dat notabene in China – toch één van de grootste vervuilers – voor het eerst een schone oplossing van zo’n grote omvang verschijnt, is opvallend. In het westen kunnen we nog een voorbeeld nemen aan deze enorme groene ambities.