Gazprom in Nederland

Nederlandse consumenten en ondernemers kunnen binnenkort overstappen naar het Russische energiebedrijf Gazprom. De aardgasgigant heeft een leveringsvergunning gekregen van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMA) om gas en stroom te verkopen.

Dat meldt persbureua Energeia na raadpleging van het actuele overzicht van vergunninghouders voor de levering van gas en stroom dat de NMa bijhoudt. Voor zowel gas als stroom is de vergunning door de NMa afgegeven aan het Gazprom-onderdeel Marketing & Trading, dat vanaf Groot-Brittannië bestierd wordt.

De NMa toetste Gazprom op „de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten” om leverancier te mogen zijn in Nederland en keurde de aanvragen goed. In de procedure om een vergunning af te geven aan Gazprom heeft de NMa tot nog toe vooral met relatief kleine partijen te maken gehad. Gazprom heeft echter exact dezelfde behandeling gehad als ieder ander. „De regels zijn voor iedereen hetzelfde,” aldus een zegsvrouw.

Continue reading “Gazprom in Nederland”