Nuon : sluiting van gascentrales

Nuon dreigt gascentrales uit bedrijf te nemen als het nieuwe kabinet met aanvullende maatregelen komt om de uitstoot van CO2 in Nederland te beperken.

Verlaging van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is een van de Europese doelstellingen, Nederland loopt zowel bij de verlaging van de CO2-uitstoot als bij de opwekking van duurzame energie achter bij de voor 2020 geformuleerde normen.

Vorige week stelde branchevereniging Energie Nederland – waar Nuon lid van is – voor om, bovenop de Europese maatregelen om de CO2-besparing te bereiken, strengere Nederlandse normen uit te vaardigen. Energie Nederland vindt dat een goed alternatief voor de bij veel stroomproducenten verfoeide kolenbelasting die per 1 januari wordt ingevoerd.

Strengere CO2-normen, betoogt Nuon, verslechteren de beroerde positie van gascentrales. Deze draaien nu al met verlies vanwege de hoge gasprijzen en de als gevolg van de crisis gedaalde stroomprijzen. Oudere gascentrales zijn al buiten bedrijf gesteld.

Nuon neemt binnenkort drie nieuwe gascentrales in bedrijf. Afschakeling van nog meer gascentrales betekent meer stroom uit kolencentrales en grotere import van stroom. Die bevindt zich nu al op een recordhoogte.

In Europees verband wordt het uitstootplafond de komende jaren stapsgewijs verlaagd om verduurzaming van de energieproductie te bevorderen. Door de economische crisis en het dalende energieverbruik dreigt dat beleid te mislukken.

Nuon : aanhoudende roestregen

Roestregens blijven voorlopig een dagelijks risico voor de inwoners van Velsen-Noord. Nuon werkt wel aan een oplossing om de roestregens te voorkomen, maar dat wordt een filterinstallatie die voorlopig niet eens op de schoorstenen van de elektriciteitscentrale past.

Dat zei Nuon-manager Harrold Koekkoek woensdagavond tijdens een bijeenkomst van het wijkplatform Velsen-Noord. Afgelopen augustus daalden weer grote roestvlokken met een doorsnede tot enkele centimeters neer op huizen, auto’s en heel Velsen-Noord.

De ongewenste uitstoot deed zich voor tijdens het opstarten van de centrale. “Wij doen dat wanneer de weersverwachtingen ideaal zijn. Helaas hebben wij geen grip op de wind”, aldus Koekkoek.

Hij meldde dat Nuon bezig is met het ontwerpen van een grote filterinstallatie die de roestdeeltjes moet tegenhouden. Inmiddels is er een schaalmodel ontwikkeld. Het probleem is dat de installatie zó omvangrijk zou worden dat die niet op de schoorsteen van Nuon past. In december hoopt Koekkoek meer te kunnen vertellen over de vorderingen. “Helaas blijft de kans op roestuitstoten bestaan.”