Ruim 1,2 miljard mensen zonder elektriciteit

Dit aantal heeft de Wereldbank berekend. Van alle mensen die geen toegang tot elektriciteit hebben woont 80 procent op het platteland, voornamelijk in Azië en sub Sahara Afrika.
De opstellers van het rapport pleitten woensdag voor een beter toegankelijke, maar tegelijkertijd duurzamere elektriciteitsvoorziening. Grootverbruikers als de Verenigde Staten en China moeten zich volgens de Wereldbank meer inspannen om efficiënter om te springen met energie.

Dit doet mij denken aan een TED-X filmpje welke ik had gezien over zoiets basaal al toegang tot een wasmachine… investeer even wat tijd en laat je inspireren door dit filmpje;

Beperking elektriciteitsproductie in Zeeland en Brabant

Transmissienetbeheerder Tennet heeft in de regio’s Zeeland en Brabant de afgelopen week op meerdere dagen de productie van elektriciteit aan banden gelegd, om de veiligheid op het stroomnet te kunnen garanderen. Dat blijkt uit de data van de landelijk netbeheerder. Tennet-woordvoerder Jelle Wils legt deze donderdag aan Energeia uit dat de marktingrepen nodig zijn gebleken wegens het faillissement van de Zeeuwse aluminiumfabriek Zalco. “Dat was een hele forse stroomafnemer in de regio. Door het faillissement moeten wij als netbeheerder heel scherp aan de wind zeilen.”

Marktrestricties

In praktijk betekent dit dat Tennet verscheidende malen zogeheten marktrestricties heeft moeten opgeleggen aan stroomproducenten in de regio Zeeland en Brabant. Zo kon worden gegaranderd dat er niet onbehapbaar veel stroom op het net zou komen, nu Zalco niet meer klaar staat om flink wat uit het netwerk te ‘zuigen’. Omdat Zeeland sowieso al een exporterende provincie is (er wordt dus meer elektriciteit gemaakt dan verbruikt) brengt dit Tennet in een lastig parket, omdat over de kabels die er nu liggen veel meer stroom afgevoerd moet worden.

 

Wils legt uit dat de netbeheerder in het geval van een marktrestrictie aan producenten meldt wat de maximale transportcapaciteit is die tot hun beschikking staat. Voor de producenten vertaalt zich dat in een lagere gezamenlijke productie van elektriciteit. “We werken in dit gebied aan de Zuid-West 380 kV-verbinding, maar door het faillissement van Zalco is er een flinke hap uit de afname weg. Wij hebben bepaalde hulpmiddelen om daarom in te kunnen spelen.” Dat Tennet een beperkte stroominvoeding (en dus productie) toestaat is volgens Wils “een bijzondere situatie” te noemen.

 

Het lot van de stroomslurpende aluminiumfabriek is nog onzeker. De curator van Zalco verwacht na de jaarwisseling zicht te hebben op eventuele overnamekandidaten. Tennet wacht dit met interesse af, aldus Wils, en wil nog niet speculeren over de gevolgen voor transportcapaciteit en stroomproductie als Zalco niet gered wordt.