NLEnergie gaat zakelijke markt aanvallen

De markt voor kleine en middelgrote bedrijven is vrijwel exclusief in handen van de grote spelers als Electrabel, Nuon, Essent en Eneco. NLEnergie, alleen actief van op de retailmarkt, heeft echter grootse plannen en wil binnen 4 jaar tijd een marktaandeel van ongeveer 10% binnenhalen.

Het heeft reeds enkele ex-Nuon managers aangetrokken en NLEnergie is bezig om verkoopkantoren op te zetten.

NLEnergie heeft zelf geen productiecapaciteit en heeft inmiddels RWE vervangen als leverancier van gas en elektriciteit. Inmiddels is het Deense Dong gecontracteerd voor de levering voor NLEnergie.

De verwachtingen van NLEnergie voor het boekjaar 2011 zijn goed. Ze verwachten een topjaar qua omzet en winst te behalen. Zo wordt, gebaseerd op eigen opgave, dit jaar 40 miljoen euro per maand omgezet. Men geeft aan dat er nog steeds wat te halen is op de consumentenmarkt, maar dat dit steeds lastiger wordt.

Overslag kolen in Rotterdam veelbelovend

Vijftien jaar geleden leken de havenbedrijven onder de paraplu van HES Beheer op de rand van de afgrond te staan. Al jarenlang werden er verliezen geleden bij de stuwadoors die mede voortkwamen uit het imperium van havenbaron Frans Swarttouw. Totdat een groep Rotterdamse investeerders onder leiding van de gebroeders Peterson en Willem Cordia een belang van 20% verwierven en schoon schip maakten.

Sindsdien boeken de afzonderlijke bedrijven waarvan HES Beheer geheel of gedeeltelijk eigenaar is al weer jarenlang mooie resultaten met de overslag van ouderwetse bulkproducten als kolen voor de energiecentrales, ertsen voor de staal- en aluminiumsmelterijen en agri voor de veevoedersector in heel Europa.

Toekomst ziet er goed uit

Vorige maand maakte HES Beheer bekend dat er weer euro 11 mln winst was geboekt in de eerste helft van dit jaar. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2011 verwacht HES Beheer een winst van meer dan euro 22 mln.

Continue reading “Overslag kolen in Rotterdam veelbelovend”

Geen rechters voor zaak overname Electrabel

Onderstaand artikel vond ik op het internet. Bron : hier

Het Brusselse hof van beroep heeft een groot probleem in de belangrijke rechtszaak over de overname van Electrabel door GDF Suez. Het hof heeft geen (gespecialiseerde) rechters om de zaak te behandelen, zo schrijft De Tijd.

Alle processen tegen beslissingen van marktregulatoren, in dit geval de beurswaakhond CBFA (nu FSMA), mag alleen het Brusselse hof van beroep behandelen. Het hof heeft daarvoor een gespecialiseerde kamer, de 18de, maar er zijn slechts drie gespecialiseerde rechters om dat soort zaken te beoordelen. Als het Hof van Cassatie een arrest van de 18de kamer verbreekt en terugstuurt, moeten drie andere rechters de zaak behandelen, wat nu voor de eerste keer is gebeurd in de zaak-Electrabel.

Maar het hof heeft dus een gebrek aan rechters om dat te doen, aldus De Tijd. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) erkent het probleem, maar kan in lopende zaken niets doen, zegt hij aan de krant.

De inzet van het proces is niet min: het moet eindelijk duidelijk maken of het Franse Suez een eerlijke prijs heeft betaald voor Electrabel. In 2005 lanceerde Suez een openbaar overnamebod op Electrabel. Twee jaar later volgde een uitrookbod op de resterende aandelen. Sommige aandeelhouders vonden de prijs te laag. Deminor stapte naar de beurswaakhond CBFA (nu FSMA), maar ving bot. Daarop volgde de rechtszaak in Brussel. (belga/adv)

Stap vooruit voor kolencentrales Electrabel, RWE en E.On

Een kort, ingetogen persbericht van energiebedrijf EON. Dat was gisteren de enige pr-activiteit van de drie elektriciteitsmaatschappijen die in Nederland kolencentrales bouwen, nadat ze bij het Europese Hof van Justitie een klinkende zege hadden behaald.

Het Hof zegt dat de milieuvergunningen voor de centrales niet ten onrechte zijn verstrekt. Sterker nog: het is niet aan de Nederlandse rechter, maar aan de politiek om over afzonderlijke vergunningen te beslissen. Daarmee lijken de milieuvergunningen definitief, aangezien de regeringspartijen en gedoogpartner PVV voor de komst van de kolencentrales zijn. Wel moet de Raad van State nog definitief uitspraak doen. De Raad had om advies gevraagd bij het Hof en volgt dat advies normaal gesproken op.

‘Natuurlijk zijn we positief, maar we gaan niet staan juichen’, zegt een woordvoerder van EON. Het bedrijf wil eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten, die later dit jaar wordt verwacht.

Beschermd duingebied

 

De elektriciteitsmaatschappijen zijn ook terughoudend omdat er ook nog bezwaarprocedures lopen tegen de afgegeven natuurvergunningen. Waar de milieuvergunningen gaan over de uitstoot van giftige stoffen, gaan de natuurvergunningen over de effecten daarvan op beschermde natuurgebieden.

 

De bouw van de drie kolencentrales is al begonnen, in alle drie de gevallen naast natuurgebieden. EON en Electrabel bouwen op de Maasvlakte vlak bij een beschermd duingebied. RWE bouwt een centrale in het Groningse Eemshaven aan de rand van de Waddenzee. De rook uit de schoorsteen kan de natuur en het leven in duingebieden op de Waddeneilanden treffen.

 

‘Zeer teleurgesteld’

 

Greenpeace, dat de afgelopen maanden enkele klinkende overwinningen claimde in de strijd tegen de kolencentrales, hield zich gisteren meer dan gebruikelijk op de vlakte. Een woordvoerder bevestigde ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de uitspraak van het Hof. De milieuorganisatie zet haar zinnen nu op de procedures tegen de natuurvergunningen. ‘Daarbij zijn we nog steeds kansrijk. We hebben nog steeds hoop dat we die zaken gaan binnenhalen.’

 

Onlangs boekten EON en Electrabel wel vooruitgang bij het definitief verkrijgen van de natuurvergunningen. De Raad van State stelde de energiebedrijven op een groot aantal punten in het gelijk.

 

Aparte zitting

 

Toch claimden de milieuorganisaties ook de overwinning, omdat Zuid-Holland niet duidelijk genoeg is geweest over de gevolgen van de uitstoot van onder meer stikstof en zwavel voor het beschermde duingebied. De provincie moet een deel van haar huiswerk opnieuw doen. Dat betekent dat het tijdrovende vergunningentraject opnieuw moet worden doorlopen. Bovendien blijft het risico bestaan dat de Raad van State de natuurvergunningen in zijn geheel nietig verklaart.

 

De bezwaarprocedure tegen de RWE-centrale is in april op een aparte zitting behandeld. Ook in deze zaak kan vertraging optreden en kan de vergunning sneuvelen. De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.

 

Vliegas zorgt voor doorbraak beton bestendigheid

Langzaam scheurend of afbrokkelend beton is een grote kostenpost voor eigenaren van panden. Een joint-venture van de Florida Atlantic University en het bedrijf Blue World Crete is er nu in geslaagd om beton bestendiger te maken met een nieuwe coating.

In tests is aangetoond dat de coating goed hitte, kou en gesimuleerde zure regen, die 100.000 keer zuurder is dan natuurlijke zure regen, kan weerstaan. Het beton bleef in de proef meer dan een jaar lang bestendig, terwijl niet-gecoat beton onder dezelfde omstandigheden al na een paar dagen niet meer aan de voorwaarden voldeed.

Omdat de coating gebaseerd is op afvalstoffen die ontstaan bij de verbranding van kolen in elektriciteitscentrales, heeft het bovendien een positieve invloed op het milieu. De overgebleven as, die op jaarbasis in de VS ongeveer 130 miljoen ton bedraagt, kwam tot nog toe namelijk hoofdzakelijk op stortplaatsen terecht.

De coating reduceert ook drastisch de CO2-voetafdruk van de bouwwereld, omdat eigenaren hun panden minder gauw hoeven te vervangen.

Kostenbesparend

De kolenindustrie kan nu, door de as te verkopen, geld verdienen op basis van een post die eerst voor veel onnodige transport- en afvalscheidingskosten zorgde. Doordat de coating op een bijproduct is gebaseerd, zou deze ook voor de helft goedkoper zijn dan bestaande coatings die tot nog toe op beton werden aangebracht.

Het is nog niet bekend hoe snel Blue World Concrete de coating gaat toepassen.