België in januari nipt aan elektriciteitstekort ontsnapt

België is op 17 januari nipt aan een elektriciteitstekort ontsnapt. ‘Het scheelde maar enkele megawatts of de stroom zou onderbroken zijn op een deel van het net’, zo bevestigt hoogspanningsnetbeheerder Elia woensdag in de krant L’Avenir. Dat zou een primeur zijn geweest voor het land.
Doordat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 stilliggen (omwille van scheurtjes in de reactorvaten) ligt de Belgische productiecapaciteit momenteel 2.000 megawatt lager. Daardoor is België ‘structureel afhankelijk’ van invoer van elektriciteit vanuit Frankrijk, aldus een woordvoerder van Elia. Die invoer kan maximaal 3.500 megawatt bedragen.

‘Op 17 januari draaide de Belgische productiecapaciteit op volle toeren. Vanuit Frankrijk werd er tot 3.450 megawatt elektriciteit ingevoerd’, schrijft de krant. Op het randje van een elektriciteitstekort dus. In zo’n geval zou Elia een aantal schakelaars omdraaien, volgens een welomschreven procedure.

Halve kracht

Tegelijk kondigt Electrabel aan dat het Belgische kernenergiepark vanaf eind maart nog maar op de helft van zijn capaciteit zal draaien. Dan wordt de kernreactor van Tihange 1 stilgelegd voor onderhoud. Daarbij zal ook onderzocht worden of het reactorvat dezelfde scheurtjes vertoont als de reactoren van Doel 3 en Tihange 2, die al langer stilligen. Dat staat woensdag in De Tijd en L’Echo.

Electrabel verzekert dat het stilleggen van een derde kernreactor geen impact zal hebben op de elektriciteitsbevoorrading.

De onderhoudsbeurt van Tihange 1 is gepland van 30 maart tot 21 mei. GDF Suez, het moederbedrijf van Electrabel, heeft steeds gezegd dat het al zijn reactorvaten zou laten testen, nadat er duizenden haarfijne scheurtjes werden ontdekt in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2. Beide kernreactoren liggen sinds de zomer stil. Er wordt nog onderzocht of de scheurtjes een gevaar betekenen voor de veiligheid.

Volgens GDF Suez kunnen Doel 3 en Tihange 2 in het tweede kwartaal opnieuw opstarten. Volgens het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (Fanc) moeten eerst nog enkele tests afgerond worden.

Tihange 2 en Doel 3 structureel veilig

De Waalse kernreactor Tihange 2 kan per direct in werking worden gesteld. Dat concludeert exploitant Electrabel in de eigen onderzoeksresultaten die gisteren zijn overhandigd aan het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Hetzelfde geldt voor de kernreactor Doel 3. Beide reactoren liggen sinds de zomer stil na de ontdekking van duizenden scheurtjes in de reactorvaten.

Electrabel onderzocht de scheurtjes de voorbije maanden met behulp van echoscopie. Conclusie is nu dat de reactoren veilig heropgestart kunnen worden zonder dat de scheurtjes voor problemen gaan zorgen.

Het FANC zal de onderzoeksresultaten de komende maanden met een groot aantal deskundigen bekijken.

Op z’n vroegst worden Tihange 2 en Doel 3 in februari weer opgestart als het FANC de visie van Electrabel deelt.

Ecopower en Electrabel beste score dienstverlening energie

De Vreg heeft een nieuw online instrument gelanceerd waarmee huishoudelijke elektriciteits-en aardgasverbruikers nu ook de dienstverlening van de energieleveranciers kunnen vergelijken. Eerder was dat al het geval voor de prijs, contractduur en hoeveelheid groene elektriciteit.

Over Ecopower hadden de klanten het minst te klagen en ook Electrabel scoort heel goed, maar Essent bengelt onderaan de lijst.

Internetgebruikers kunnen vanaf nu twee of drie leveranciers aanklikken en daarmee een lijst oproepen, die een aantal kwaliteitsaspecten op een rijtje zet. Het gaat om de bereikbaarheid en dienstverlening, de eventuele kosten bij een vroegtijdige stopzetting van het contract of laattijdige betaling en de betaalmogelijkheden. De gebruikers zien meteen de openingsuren, contactmogelijkheden via telefoon, mail, fax, website, enzovoorts. Ook de tijd die de leverancier nodig heeft om te antwoorden is zichtbaar.

De weergave van de telefoonnummers zet ook op een rijtje wie een gewoon zonenummer heeft, een nationaal 078-nummer of een gratis 0800-nummer en of je meteen een persoon aan de lijn krijgt dan wel een automatisch keuzemenu moet doorworstelen. Je krijgt ook een indicatie of het een langdurige telefonische communicatie kan worden (met of zonder de integrale Kleine Nachtmusik van Mozart, dat vermeldt de Vreg niet). “We beperkten ons tot telkens drie leveranciers om het scherm en een mogelijke afdruk ervan overzichtelijk te houden”, aldus woordvoerster Sofie Lauwaert. “De meeste huishoudens beschikken niet over een A3-printer.” Mogelijk zal de Vreg er nog extra aan toevoegen, zoals de betaalperiode: sommige leveranciers vragen voorafbetaling, anderen laten zich betalen tijdens de verbruikperiode of achteraf.

Het luik dienstverlening bevat ook een klachtenindicator. Die is gebaseerd op de klachten die bij de Vreg zelf en de ombudsdienst voor energie belandden. Hij houdt geen rekening met eerstelijnsklachten bij de leveranciers zelf, alleen met klachten die op dit niveau niet of niet naar tevredenheid afgehandeld werden. De klachtenindicator is vooral gebaseerd op cijfers uit 2010. Leveranciers die zich pas in 2011 ontplooiden op de huishoudelijke markt (Eneco, Octa+) zijn er nog niet in opgenomen. Ook Wase Wind ontbreekt, omdat het te klein is.

Signaalfunctie

De klanten van Ecopower zijn het meest tevreden. Per 5.000 klanten telt Ecopower slechts 0,21 ontevreden klanten. Electrabel staat op de tweede plaats, met slechts 0,98 ontevreden klanten op 5.000. Essent bengelt onderaan, met 9,53 ontevreden klanten op 5.000. Dat is een slechtere score dan de andere leveranciers, maar in reële cijfers betekent dit dat slechts twee Essentklanten op duizend klagen over hun leverancier. Bovendien neemt de indicator niet alleen gegronde klachten op, maar ook ongegronde. En het is aannemelijk dat klanten die scheep gingen met recente spelers als Essent assertiever zijn en dus sneller een klacht formuleren dan wie al sinds jaar en dag passief klant bleef bij Electrabel of de andere standaardleverancier Luminus, die eveneens goed scoort. Voor Ecopower geldt dan weer dat het alleen klachten over elektriciteit kan krijgen, omdat het geen gas levert. Maar zelfs mits een –hypothetische– verdubbeling van het klachtenpercentage zou Ecopower bovenaan blijven staan.

De klachtenindicator heeft dan ook in de eerste plaats een signaalfunctie. De leveranciers kunnen er op inspelen, in hun dienstverlening, maar meteen ook via een repliek in de Vreg- vergelijking zelf. Essent en Lampiris maakten daarvan al meteen gebruik. Essent belooft beterschap en Lampiris, aanvankelijk vooral actief in Wallonië, merkt op dat het sinds midden 2010 een volwaardige Nederlandstalige klantendienst heeft uitgebouwd.

Oudste Belgische kernreactoren in 2015 stil

Electrabel reageert teleurgesteld op het vage akkoord van de partijen die samen de volgende Belgische federale regering willen vormen om de kernuitstap de facto nog minstens een half jaar in het ongewisse te laten. Het kondigt aan dat het start met de voorbereidingsmaatregelen om in 2015 de oudste kernreactoren uit dienst te nemen.

De energiegroep acht het ‘plan’ dat de levensduur van de oudste kernreactoren enkele jaren zou kunnen verlengen niet realistisch. Hij gaat meteen equipes aanstellen om de sluiting van de betrokken eenheden in 2015 voor te bereiden. “Medewerkers, partners en onderaannemers zullen geïnformeerd worden over de praktische gevolgen van deze beslissing. Er zal worden onderzocht hoe men de EUR 1 mrd, voorzien in het kader van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales, elders kan inzetten,” liet het via persbureau Belga weten.

 

“Eén van de mogelijkheden die geopperd werd, bestond erin de sluiting van de betrokken eenheden met één tot drie jaar uit te stellen, opdat eventuele investeringen in vervangingscapaciteit gedaan zouden kunnen worden. Maar een dergelijk idee gaat geheel voorbij aan de industriële realiteit en is bijgevolg compleet onrealistisch”, waarschuwt Electrabel.

 

Het verwijst naar het feit dat bepaalde onderdelen van een kerncentrale, bijvoorbeeld de controle- en aansturingsuitrustingen, pas om de tientallen jaren, soms pas om de veertig jaar, worden vervangen. “Dit vereist aanzienlijke investeringen die enkel gerechtvaardigd zijn in geval van een voldoende lange levensduurverlenging van tenminste tien jaar. Er kan daarom geenszins sprake zijn van een verlenging van een paar maanden of jaren.”

 

Volgens Electrabel druist de beslissing in tegen studies die de regering in 2009 deden beslissen om de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1 met tien jaar te verlengen. “Daarnaast druist de beslissing ook in tegen wat de opeenvolgende Belgische regeringen aan Electrabel gevraagd hebben, namelijk om de centrales open te stellen voor EDF en een derde speler (Eon) om de concurrentie in België te bevorderen. Ook op verzoek van de Belgische overheid werd een deel van de productiecapaciteit ter beschikking gesteld van de intensieve industrie, die in België proportioneel veel belangrijker is dan in de omringende landen, om hun concurrentiepositie in België te vrijwaren.”

 

Om de bevoorradingszekerheid in België te garanderen, wil Electrabel onder meer een beroep doen op de centrales van moedermaatschappij GDF Suez elders in Europa.

Akkoord in België voor stop kernenergie

Formateur Elio Di Rupo en de zes partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering in België, hebben zondag een akkoord bereikt over het stoppen met kernenergie.

De onderhandelende partijen willen vasthouden aan een wet uit 2003, die voorziet in de sluiting van de centrales Doel I en II en Tihange I in 2015. De andere kerncentrales zouden uiterlijk 2025 moeten sluiten. Dat meldden Belgische media maandag. Voorwaarde voor sluiting is wel dat er voldoende vervangingscapaciteit is.

Alternatieve bronnen

Binnen zes maanden na het aantreden van een regering onder leiding van Di Rupo moet er een plan klaar zijn over het gebruik van alternatieve energiebronnen. Als er in 2015 onvoldoende alternatieven voorhanden zijn, wordt de sluiting van de drie oudste kerncentrales opgeschort.