Voorlopig geen NorNed 2

Het plan om een tweede elektriciteitskabel op de zeebodem neer te leggen tussen Nederland en Noorwegen is op de lange baan geschoven. De eerste kabel ligt er, kortweg Norned genoemd, en het was de bedoeling dat er (in het geval van een positief investeringsbesluit in 2013) tussen 2015 en 2017 een broertje, Norned 2 dus, naast zou komen te liggen. Maar als Norned 2 er al komt, is dat pas na 2021, heeft de Noorse transmissienetbeheerder Statnett deze donderdag medegedeeld.

Continue reading “Voorlopig geen NorNed 2”

Nuon geeft toe aan milieuclubs

Energiebedrijf Nuon ziet onder druk van verschillende milieuorganisaties voorlopig af van de bouw van een kolencentrale in de Groningse Eemshaven.

In een deal met onder meer Greenpeace en Natuur & Milieu is afgesproken de geplande kolenvergassingsinstallatie in ieder geval niet voor 2020 in gebruik te nemen. In ruil daarvoor staken de milieuclubs hun juridische procedures tegen de bouw van een gasgestookte energiecentrale van Nuon op dezelfde locatie. Deze Magnum-centrale wordt eind volgend jaar in gebruik genomen en kan twee miljoen huishoudens van stroom voorzien.

Continue reading “Nuon geeft toe aan milieuclubs”

Veel mis bij bouw kolencentrale RWE/Essent

Er gaat veel mis tijdens de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. Volgens FNV Bouw en FNV Bondgenoten worden arbeidsvoorwaarden structureel met voeten getreden, aldus de bonden donderdag.

Zij constateren dat bouwvakkers vaak lange dagen maken. ”We krijgen meldingen van twaalf tot zelfs zestien uur”, zegt Eric Baars van FNV Bouw. Bouwvakkers moeten soms lang achtereen ‘s nachts werken en worden onder druk gezet als ze het ergens niet mee eens zijn.

Bij de bouw van de centrale zijn 1500 tot tweeduizend bouwvakkers aan het werk. Zeventig procent komt uit het buitenland. Deze groep is doorgaans niet op de hoogte van de rechten en plichten, aldus Baars.

Door de taalbarrière is er ook een grotere kans op ongelukken waar RWE/Essent te weinig aan doet, zeggen de bonden.

Bedrijfsongevallen

De afgelopen jaren zijn bij de centrale vier bedrijfsongevallen geweest. In maart nog viel een Poolse bouwvakker van een steiger bijna twintig meter omlaag. Hij raakte zwaargewond.

Volgens de bonden is het veelzeggend dat RWE/Essent kort na het ongeluk voor duizend bouwvakkers een spoedcursus veiligheid belegde. Dat het beter kan, bewijst volgens de bonden de eveneens in aanbouw zijnde centrale van Nuon in de Eemshaven. Daar zijn minder problemen, aldus Baars.

Het steekt de bonden ook dat zij niet vrijelijk de bouwplaats mogen bezoeken om te praten met hun leden. ”We moeten ons twee maanden vooraf aanmelden. RWE/Essent houdt de controle en de regie. Een soort embedded vakbondswerk”, zegt Baars.

Reactie

RWE/Essent laat in een reactie weten ”zich niet te herkennen in de aantijgingen”. ”Wij hebben nog niet zo lang geleden zowel de FNV als PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken op de bouwsite op bezoek gehad en hebben wij uitgebreid met hen gesproken.

Toen hebben wij ook aangeboden dat de FNV gewoon contact kan houden met de bouwleiding van RWE op de bouwsite. We zijn altijd bereid om met iedereen in gesprek te zijn en te blijven. De aantijging dat RWE dat niet zou zijn, is pertinent onwaar en grote onzin.”

Advanced Power zoekt gas en afnemers

Advanced Power wil de contracten met leveranciers en afnemers dit jaar afronden. De Zwitserswillen de bouw van het euro 1,2 mrd kostende project voor 2013 beginnen. De elektriciteitscentrale, Eemsmond Energie geheten, zou in 2015 in bedrijf moeten gaan.

De centrale in de Eemshaven is controversieel omdat er al twee centrales in het gebied worden gebouwd. Zowel Nuon als Essent is bezig met de constructie van een nieuwe centrale, terwijl het Belgische Electrabel al een centrale in de Eemshaven heeft staan.

Door het grote aantal centrales dreigt het noordelijke stroomnetwerk overbelast te raken. Netbeheerder Tennet weigerde daarom in eerste instantie om de centrale van Advanced Power op het net aan te sluiten. De NMa bepaalde echter dat Tennet dat besluit moest heroverwegen. Advanced Power en Tennet bereikten daarover afgelopen week een akkoord.

Om te voorkomen dat het net overbelast wordt, zal er congestiemanagement plaats vinden. Dat komt erop neer dat een producent die zijn stroom niet op het net kwijt kan, moet betalen opdat de ontbrekende stroom elders in het land wordt opgewekt.

Settlement Congestiemanagement Eemshaven

TenneT en Eemsmond Energie hebben overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van transportcapaciteit aan Eemsmond Energie voor de nieuw te bouwen centrale in de Eemshaven. Door inmiddels gewijzigde regelgeving rondom het toepassen van congestiemanagement en aanvullende afspraken over een netuitbreiding hebben Eemsmond Energie en TenneT hierover overeenstemming bereikt.

TenneT wees eerder de aanvraag van Eemsmond Energie om capaciteit per medio 2013 af, omdat er in het noorden geen ruimte meer op het hoogspanningsnetwerk is voor Eemsmond Energie voor het in gebruik nemen van de nieuwe 380 kV-verbinding: Noordwest 380 kV. Het kan betekenen dat in de toekomst productie-eenheden in het noorden moet worden verzocht tegen betaling niet te produceren.

De (Nederlandse MededingingsAutoriteit) NMa gaf TenneT echter de opdracht het besluit over Eemsmond Energie te heroverwegen ervan uitgaande dat per gewenste datum van de gevraagde transportcapaciteit congestiemanagement toe moet worden gepast op basis van een codewijzigingsvoorstel wat op dat moment in behandeling was bij de NMa. TenneT en Eemsmond Energie gingen daarop opnieuw in overleg. Omdat ondertussen het systeem van congestiemanagement door de NMa werd goedgekeurd en er aanvullende afspraken gemaakt konden worden over de aanpassingen in het net ten behoeve van Eemsmond Energie, zijn beide partijen toch tot een akkoord gekomen. Eemsmond Energie zal volgens het akkoord worden aangesloten en transportcapaciteit krijgen vanaf het moment dat een derde verbinding is aangelegd tussen de nieuw te bouwen centrale en het hoogspanningsstation in Eemshaven. De NMa oordeelde vandaag dat het dispuut over deze zaak tussen TenneT en Eemsmond Energie opgelost is en bevestigt haar eerdere uitspraak.

Congestiemanagement Waar de capaciteit tekort schiet, kan TenneT gebruik maken van congestiemanagement. Dit tijdelijke systeem is vergelijkbaar met toeritdosering op snelwegen. Waar teveel elektriciteit op het net komt, wordt de beschikbare capaciteit opnieuw verdeeld. Producenten worden dan tegen vergoeding verzocht af te zien van gebruik van het hoogspanningsnet.