Reductie 70% verlichting Tilburg

De lampen in een aantal woonwijken in Tilburg branden standaard op 20 procent. Loopt of fietst er iemand langs, dan schakelen de lampen direct naar 100 procent. Op deze manier weet Tilburg het energieverbruik van verlichting met 70 procent terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat meer wegbeheerders dit voorbeeld volgen, krijgen gemeenten en provincies van de beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland meer mogelijkheden om de openbare verlichting te dimmen. De lagere energiekosten die daarmee gepaard gaan, worden voortaan altijd doorberekend naar provincies en gemeenten.

Tilburg begon al in 2000 met het dimmen van vrijwel alle verlichting buiten het centrum. Sinds twee jaar wordt daarbij ook ledverlichting toegepast in woonwijken, verblijfsgebieden én op (wijk) ontsluitingswegen. Het voorbeeld van Tilburg is vinden in een nieuwe brochure die de Tasforce Verlichting heeft uitgebracht waarin de voordelen van dimmen nog eens worden toegelicht.

Continue reading “Reductie 70% verlichting Tilburg”