Donkere wolken boven energiemarkt

Nederlandse producenten van fossiele stroom zitten in zwaar weer en de problemen zullen nog jaren aanhouden. Dat beeld schetsen de bestuursvoorzitters van energiebedrijven EON Benelux en GDF Suez Nederland los van elkaar.

De problemen worden veroorzaakt door een ongunstige samenloop van omstandigheden. Nederland kampt met een overschot aan fossiele centrales door de investeringshausse van de afgelopen jaren. De problemen worden bovendien vergroot door de economische tegenwind in Europa, waardoor de vraag naar stroom afneemt. Dit terwijl de verwachting is dat het aanbod van groene stroom de komende jaren blijft groeien.

Cijfers over de winstgevendheid geven de bedrijven niet, maar ingewijden zeggen dat de energiecentrales momenteel amper winst maken, als ze dat al doen. Gascentrales hebben het nog moeilijker dan kolencentrales door de hoge gasprijs. Vrijwel alle grote Nederlandse energiebedrijven hebben daarmee te kampen.

De paradox is daarbij dat voor over tien jaar juist een tekort van deze gas- en kolencentrales wordt voorzien. Die zijn nodig om in te kunnen springen op dagen met tegenvallende opbrengsten van wind- en zonne-energie. Mede gezien de huidige overcapaciteit is de bereidheid om te investeren echter minimaal.

Continue reading “Donkere wolken boven energiemarkt”

Opnieuw behandeling gerechtshof splitsingswet

De juridische strijd tussen de Staat en energiebedrijven Delta en Eneco over de gedwongen splitsing gaat nog jaren duren. De advocaat-generaal van de Hoge Raad adviseert namelijk dat het gerechtshof de bezwaren van de energiebedrijven opnieuw behandelt.

Delta en Eneco verzetten zich tegen de afsplitsing van hun netwerkbedrijven. Het hof in Den Haag gaf hun een jaar geleden gelijk. Het oordeelde dat de splitsingswet inbreuk maakt op een van de vier basisvrijheden uit het Europees Verdrag, namelijk het recht op het vrij verkeer van kapitaal. Een buitenlands bedrijf zou dan immers niet tegelijk belangen kunnen houden in Nederlandse netten en productiebedrijven.

 

Redenering gaat niet op

De advocaat-generaal, wiens advies de Hoge Raad doorgaans opvolgt, zegt dat de redenering van het hof niet voor Delta en Eneco opgaat, omdat de bedrijven niet in buitenlandse handen zijn.

De zaak kan nog langer duren, omdat de advocaat-generaal de Hoge Raad expliciet adviseert advies in te winnen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Zo’n adviesprocedure duurt gemiddeld anderhalf jaar.

Goede argumenten

‘Op het eerste gezicht ziet het ernaar uit dat de Staat goede argumenten heeft aangedragen in de cassatieprocedure’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Een woordvoerder van Delta wil niet reageren voordat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

 

Slordig verkoopproces ESSENT

In een onderzoek naar de verkoop van energiebedrijf Essent heeft de Zuidelijke Rekenkamer hard uitgehaald naar het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Het college van Gedeputeerden Staten liet zich te veel leiden door Essent en door externe adviseurs, en informeerde de Provinciale Staten slecht. De Statenleden konden daardoor hun controlerende taak niet goed uitvoeren.

Dat concludeert de rekenkamer in een rapport dat gisteravond is aangeboden aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Continue reading “Slordig verkoopproces ESSENT”