Nuon : sluiting van gascentrales

Nuon dreigt gascentrales uit bedrijf te nemen als het nieuwe kabinet met aanvullende maatregelen komt om de uitstoot van CO2 in Nederland te beperken. Verlaging van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is een van de Europese doelstellingen, Nederland loopt zowel bij de verlaging van de CO2-uitstoot als bij de opwekking van duurzame energie achter […]

Read more
VW investeert miljard euro in schone energie

De Volkswagen Groep wil de komende twee jaar een miljard euro investeren in opwekking van schone energie en denkt daarbij in eerste instantie vooral aan windparken op zee. “We zijn met verschillende bedrijven in gesprek over deelname in offshore windparken,” stelt een woordvoerder tegenover Financial Times Deutschland. Volkswagen verwacht voor eind van dit jaar een […]

Read more
Lobbyveldslag CO2 handel

Na een ongekende lobbyveldslag van drie jaar heeft de EU de regels voor de CO2-handel herzien. Bedrijven zijn erin geslaagd Brusselse plannen die hun miljarden zouden kosten, sterk te verwateren. Het getouwtrek over de emissiehandel begint in 2007. Bondskanselier Angela Merkel laat zich op op vrijdag 9 maart bij de Europese top in Brussel kronen […]

Read more
Staatssteun CO2-opslag in gasveld toegestaan

De Europese Commissie gaat akkoord met het besluit van Nederland om euro 150 mln aan steun uit te trekken voor het Rotterdamse proefproject van GdF Suez en EON voor de afvang en opslag van broeikasgas (CCS). Dat is gisteren in Brussel bekendgemaakt. Het project krijgt ook euro 180 mln aan Europees geld. Het eerste deel […]

Read more