Gemeente Alemere werkt met CO2 prestatieladder

De gemeente Almere heeft Boskalis het contract verleend voor het aanbrengen van een ophoging voor het project ‘Almere Poort’. Boskalis heeft met haar inschrijving de laagste evaluatieprijs aangeboden door zich in te schrijven op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Hiermee heeft de organisatie een fictieve korting van 350.000 euro op de inschrijfprijs bedongen.

De werkzaamheden voor Boskalis omvatten het leveren en aanbrengen van ca. 720.000 m3 zand voor het project ‘Aanbrengen ophoging Middenduin-zuid Fase 1 in gebied 4G te Almere Poort’. Dit project is onderdeel van de 1e fase van plan Duin. Dit plan komt in de Kustzone in Almere Poort. De opdracht heeft een waarde van ruim zes miljoen euro. Met de voorbereidende werkzaamheden is reeds gestart, ter plaatse zullen de werkzaamheden in november 2012 zijn afgerond.

Continue reading “Gemeente Alemere werkt met CO2 prestatieladder”