Biomassa wel of niet voor energie?

De discussie over de duurzaamheid van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit is in alle hevigheid herstart in dit jaar. Net voor de formele discussie in de Tweede Kamer over het Energieakkoord, op 12 januari, wordt door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) een visiedocument gepubliceerd. Dit document “Biobrandstof en hout als energiebronnen” […]

Read more
Biomassa bijstook na 2014

De PvdA- en CDA-fractie in de Tweede Kamer willen dat minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) erop toeziet dat elektriciteitsproducenten ook in de toekomst biomassa blijven bijstoken in kolencentrales. De subsidie op deze duurzame elektriciteitsopwekking loopt de komende tijd af. De PvdA wil de bij- en meestook van biomassa verplichten. Het […]

Read more