25,8% Duurzame energie in Duitsland in 2014

Duurzame bronnen waren in 2014 voor het eerst goed voor het grootste aandeel in Duitsland. Met een percentage van 25,8% is dat net twee-tiende meer dan de (zeer vieze) bruinkoolcentrales welke goed waren voor een aandeel van 25,6%. Als derde heeft Duitsland nog steeds een indrukwekkend aandeel van 15,9% Nuclear en 18% kolen. Gas was […]

Read more
CWE prijsmarktkoppeling met Scandinavische regio

De projectpartners van de Centraal-West-Europese (CWE) en Scandinavische landen lanceerden op 9 november 2010 de CWE prijsmarktkoppeling en de CWE-Scandinavische regio Interim Tight Volume Coupling (ITVC). De betrokken TSO’s en energiebeurzen werken nu samen met EMCC aan ‘stap 2’ dat is de inpassing van de NorNed kabel. De geplande datum voor ‘stap 2’ is nu […]

Read more
APX per 9 november gekoppeld aan Duitsland en Scandinavie

Energiehandelaren krijgen in Nederland meer ruimte om elektriciteit uit het buitenland te halen. Dit moet leiden tot minder prijsschommelingen en vooral tot lagere prijzen voor bedrijven en consumenten. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft woensdag een goedkeuring gegeven aan de Nederlandse beurs voor energiecontracten, de APX-Endex, om zich te koppelen aan de energiebeurzen van Duitsland en […]

Read more