25,8% Duurzame energie in Duitsland in 2014

Duurzame bronnen waren in 2014 voor het eerst goed voor het grootste aandeel in Duitsland. Met een percentage van 25,8% is dat net twee-tiende meer dan de (zeer vieze) bruinkoolcentrales welke goed waren voor een aandeel van 25,6%.

Als derde heeft Duitsland nog steeds een indrukwekkend aandeel van 15,9% Nuclear en 18% kolen. Gas was in Duitsland slechts goed voor 9,6%.

Zie onderstaande grafische weergave;

Aandeel Duitse stroomproductie

 

 

 

Opvallend is dat binnen de hernieuwbare bronnen het gebruik van biomassa nog steeds een stuk groter is dan het aandeel op basis van zonnepanelen. Wie regelmatig door Duitsland gaat ziet daar op vrijwel alle grote en goedleggen daken zonnepanelen opgesteld staan. Toch is dit aandeel ‘slechts’ 5,8% van de totale stroomproductie.

Afname eigen gebruik en toename export

Duitsland heeft in 2014 een sterke besparing op energie gerealiseerd t.o.v. 2013. Ongeveer 4% minder stroom werd gebruikt.

Ondanks de economische groei is vanaf 2010 deze daling van het elektriciteitsgebruik ingezet. Vorig jaar is bijna 45 TWh minder stroom verbruikt t.o.v. 2010, dat is omgerekend meer dan 7%.

De export van elektriciteit naar Nederland en Oostenrijk is vorig jaar gestegen. Nederland nam 17,7 TWh af en Oostenrijk 39,2 TWh.

De effecten van deze toenemende hoeveelheid export is op de Europese energiehandel goed te merken. Die is te volgen op de website van oa. de APX.

CWE prijsmarktkoppeling met Scandinavische regio

De projectpartners van de Centraal-West-Europese (CWE) en Scandinavische landen lanceerden op 9 november 2010 de CWE prijsmarktkoppeling en de CWE-Scandinavische regio Interim Tight Volume Coupling (ITVC). De betrokken TSO’s en energiebeurzen werken nu samen met EMCC aan ‘stap 2’ dat is de inpassing van de NorNed kabel. De geplande datum voor ‘stap 2’ is nu 11 januari 2011. Deze datum is onder voorbehoud van succesvolle afronding van alle benodigde tests.

De marktkoppelingsmethode is gezamenlijk ontwikkeld door de betrokken elektriciteitsbeurzen en netbeheerders en is gericht op efficiënter gebruik van de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit en verdere prijsharmonisatie tussen de verschillende regio’s. De koppeling brengt een geïntegreerd platform tot stand voor spothandel in elektriciteit. Hierdoor kunnen deelnemende elektriciteitsbeurzen een tegenpartij vinden in een willekeurig deelnemend land zonder dat zij grensoverschrijdende capaciteit hoeven te reserveren. Europese verbruikers kunnen hiermee een economische optimalisatie genieten die leidt tot een efficiënter gebruik van het elektrisch systeem in dit gebied, tot convergentie en gelijkschakeling van prijzen, evenals een verbeterde sociale welvaart en leveringszekerheid.

Er gelden beperkingen in de regelsnelheid (zogenaamde ‘ramping restrictions’) voor de NorNed-kabel, evenals voor de andere verbindingen tussen de regio Scandinavië en het Europese vasteland. Specifiek voor de NorNed-kabel betekent dit dat het negatieve effect op de elektriciteitsstromen (en prijzen) bij een verandering van stroomrichting waarschijnlijk omvangrijker is dan bij de andere interconnectoren die deel uitmaken van het ITVC-systeem (Interim Tight Volume Coupling). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de transportcapaciteit van de NorNed-kabel groter is dan de maximaal toegestane verandering in elektriciteitsstroom per uur (de zogeheten ‘ramping-snelheid’), die 600 MW bedraagt.

APX per 9 november gekoppeld aan Duitsland en Scandinavie

Energiehandelaren krijgen in Nederland meer ruimte om elektriciteit uit het buitenland te halen. Dit moet leiden tot minder prijsschommelingen en vooral tot lagere prijzen voor bedrijven en consumenten.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft woensdag een goedkeuring gegeven aan de Nederlandse beurs voor energiecontracten, de APX-Endex, om zich te koppelen aan de energiebeurzen van Duitsland en Scandinavië. Hiermee wordt het voor handelaren eenvoudiger om bijvoorbeeld goedkope elektriciteit uit een Noorse waterkrachtcentrale af te nemen. Nu de goedkeuring er is, verwacht APX-Endex dat het vanaf 9 november mogelijk is om met Duitsland te handelen. Het gaat dan om de zogeheten ‘de dag vooruit’-handel. Bedrijven kopen dan vandaag de hoeveelheid stroom in die ze denken morgen nodig te hebben.

Delen energiemarkt

Het is niet voor het eerst dat Nederland een verregaande handel in energie aangaat. Sinds 2006 delen Nederland, België en Frankrijk al de energiemarkt. Als bijvoorbeeld België tijdelijk een tekort heeft, springen de Nederlandse centrales – tegen een marktconforme vergoeding – bij. Als Frankrijk daarna een overschot heeft, dan gaat de energie voor een lage prijs de markt op. Nederlandse energieproducenten kopen dan die stroom in en schroeven hun eigen (duurdere) productie terug.

Deze methode pakte de laatste jaren goed uit voor Nederland, stelt netbeheerder Tennet. ‘In het verleden lagen de prijzen in Nederland hoger dan omringende landen’, zegt een woordvoerder. ‘Maar ze zijn naar elkaar toe gekropen en liggen nu zelfs gelijk.’

Nieuwe verbindingen nodig

Wel zijn er meer hoogspanningskabels nodig om de stroom van land naar land te kunnen transporteren. Tennet bouwt daarom aan een vierde verbinding met Duitsland. Ook ligt er al een kabel tussen Noorwegen en Nederland, en volgt er volgend jaar een verbinding met Engeland.

Tegelijk zorgt de samenwerking voor meer concurrentie onder energieleveranciers. Nederlandse centrales krijgen mogelijk minder werk, omdat de stroom soms elders goedkoper is. Maar voor Energie Nederland, die onder andere de producenten Essent en Delta vertegenwoordigt, is dit geen probleem. ‘Er komt meer concurrentie’, zegt een woordvoerder. ‘Maar ook wordt de markt groter. We zien er dus juist voordelen in.’