Eerste mobiele algen bio-raffinage fabriek geopend

Bio-raffinage is een ‘sure thing’ van de toekomst. Er wordt in Nederland kleinschalig al volop geëxperimenteerd, maar kennis is nog onvoldoende voorhanden om een grootschalige investering te laten plaatsvinden. Wereldwijd is het een miljarden industrie. Grote olieconcerns investeren honderden miljoenen in onderzoek en het wordt hierdoor lastig om als kleine partij een serieuze impact te maken.

Onderzoek naar algen vindt plaats voor toepassingen in de voedingsmiddelen industrie (super foods, alternatief voor visolie) maar ook voor alternatieve bron van energie (biodiesel voor vervoer, verbranding van residu in biomassa centrales).

Algen hebben niet veel nodig om te kunnen groeien. De juiste temperatuur, voedsel (kan uit afvalwater komen), CO2 en zonlicht. Er zijn systemen die tot 80% van de CO2 van een centrale kunnen absorberen en omzetten in biomassa. Het kan rondgepompt worden in een stelsel van lichtdoorlatende buizen, het kan in grote bassins worden opgeslagen, of juist in grote ondiepe bassins.

Er zijn ongeveer 300.000 soorten van algen. Er is behoorlijk onderzoek nodig om te zien onder welke procescondities een optimale groei mogelijk is. Algen zijn eencellig organisme die CO2 en zonlicht kan omzetten in suikers en zuurstof. De meeste fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaar oude algen die zijn gefossiliseerd en nu worden gewonnen in de vorm van aardolie en aardgas.

In Nederland zijn er diverse partijen actief met het groeien van algen. Daar worden de algen na het groeiproces  veelal in poedervorm verwerkt.

Maandag wordt in Lelystad ‘s wereld eerste mobiele algenraffinage fabriek in gebruik genomen. Een proefeenheid ter grootte van een container die op grotere schaal eiwitten, olie en suikers uit algen kan onttrekken. Het project is een initiatief van TNO en bedrijven als Sabic en Royal HaskoningDHV en De Wit Oils en Van Wijhe Verf.

Nuon : aanhoudende roestregen

Roestregens blijven voorlopig een dagelijks risico voor de inwoners van Velsen-Noord. Nuon werkt wel aan een oplossing om de roestregens te voorkomen, maar dat wordt een filterinstallatie die voorlopig niet eens op de schoorstenen van de elektriciteitscentrale past.

Dat zei Nuon-manager Harrold Koekkoek woensdagavond tijdens een bijeenkomst van het wijkplatform Velsen-Noord. Afgelopen augustus daalden weer grote roestvlokken met een doorsnede tot enkele centimeters neer op huizen, auto’s en heel Velsen-Noord.

De ongewenste uitstoot deed zich voor tijdens het opstarten van de centrale. “Wij doen dat wanneer de weersverwachtingen ideaal zijn. Helaas hebben wij geen grip op de wind”, aldus Koekkoek.

Hij meldde dat Nuon bezig is met het ontwerpen van een grote filterinstallatie die de roestdeeltjes moet tegenhouden. Inmiddels is er een schaalmodel ontwikkeld. Het probleem is dat de installatie zó omvangrijk zou worden dat die niet op de schoorsteen van Nuon past. In december hoopt Koekkoek meer te kunnen vertellen over de vorderingen. “Helaas blijft de kans op roestuitstoten bestaan.”

Vanaf 2 juli 15% korting op aanschaf zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal ’22 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal 650 euro subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld huishouden genoeg energie worden opgewekt. De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat de panelen verkoopt en installeert. Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli 2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

Windmolens schaden de vogelpopulaties niet

Windmolenparken hebben op lange termijn geen negatieve invloed op de vogelpopulatie. Uit nieuw, grootschalig onderzoek blijkt wel dat sommige vogelsoorten het moeilijk hebben tijdens de bouw van de parken.

Windmolenparken zorgen al jaren voor verhitte discussies binnen de milieubeweging. Ze leveren schone energie en zijn daardoor een zegen voor het klimaat, maar ze zouden ook schade toebrengen aan het lokale milieu, met name aan vogelpopulaties.

Dat laatste argument wordt nu ontkracht door een grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië in samenwerking met verschillende vogelverenigingen. De wetenschappers onderzochten tien belangrijke vogelsoorten, en gingen na of die te lijden hadden onder de komst van windmolenparken. Ze publiceerden hun bevindingen in het Journal of Applied Ecology.

Bron : IPSnews.be