Betalingsverkeer duurder en slechter

Over twee jaar moet er een nieuw betalingssysteem in Europa zijn. Bankiers waarschuwen het Nederlandse bedrijfsleven dat de kosten omhoog gaan terwijl de kwaliteit afneemt.

‘We moeten onze zakelijke klanten straks gaan melden dat we een nieuw giraal product voor ze hebben, dat niet alleen minder goed is, maar ook minder efficiënt en – o ja – wel duurder’, zegt Mark Buitenhek van Postbank in De Telegraaf.

Maarten Mol van ABN Amro denkt dat het huidige Nederlandse incassosysteem zal verdwijnen. ‘Bedrijven die afhankelijk zijn van incassosystemen dienen er rekening mee te houden dat ze daar straks een totaal nieuwe structuur voor moeten opbouwen. En het is zeker niet gezegd dat dat systeem ook beter werkt.’

Continue reading “Betalingsverkeer duurder en slechter”

Nieuwe krant : NRC.next

NRC Handelsblad komt 6 februari met een ochtendkrant; NRC.next.

Deze krant komt uit naast de huidige middageditie en is gericht op de hoger opgeleiden welke nauwelijks meer een betaalde krant lezen.

De NRC.next verschijnt alleen op werkdagen en kost in de losse verkoop één euro. De nieuwe krant, op tabloid formaat, positioneert zich als een ‘serieuze en objectieve kwaliteitscompact’.