Koude winter in de USA geeft hogere kolenprijs Europa

NijmegenWaar eerst werd gewaarschuwd voor een horror winter in Europa, blijkt dat de winter in de Verenigde Staten daar meer van weg heeft gehad. Er is door de lage temperaturen veel vraag naar verwarming, veelal in de vorm van elektriciteit. Hierdoor is de, vanaf 2008 zeer lage, gasprijs in de VS ook flink gestegen. De prijs van aardgas is door de schaliegas boom in de VS flink gedaald en deze prijs toename door extra vraag vormt een trendbreuk.  Er zijn ook weer kolencentrales opgestart die ten gevolge van de lage gasprijs in de mottenballen waren geplaatst, veel grote kolencentrales draaien weer volop.

Het effect is dat de afgelopen week de prijs van kolen weer naar een vier-jaar hoogtepunt is geklommen. Dit zal slechts een tijdelijk effect hebben, de wereldmarktprijs zal niet snel langdurig worden beïnvloed omdat een winter nu eenmaal niet lang duurt. Mogelijk zet dit wel een hogere bodemprijs op de wereld neer, daar voor de komende winters ook capaciteit ingekocht of gereserveerd gaat worden.

In Nederland is dankzij de flauwe winter een overschot aan gas, wat opgeslagen ligt in de buffers.

De Verenigde Staten hebben voor een totale capaciteit van 7130 MW aan nieuwe gascapaciteit gebouwd in afgelopen jaar, 2013. Daar waar in Nederland, net als overal in Europa, gascentrale hier door de lage kolenprijs uit de markt gedrukt zijn.