Geen facebook en geen whatsapp meer!

Wat een rust zal dat zijn. Vanaf vandaag geen whatsapp meer en vanaf zondag zal ik ook niet meer op facebook te zien zijn.

Waarom? Omdat ik een hekel heb aan het privacy beleid van facebook.
Twitter is erg transparant, daar is nauwelijks iets verborgen. Google geeft er tenminste nog wat voor terug en drinkt niet zo op met advertenties.

Dus vanaf zondag is het internet weer een stukje stiller geworden. Plezier en tot ziens op andere online plekken!

3x meer energiebedrijven Vlaanderen over de kop

Het afgelopen jaar zijn 33 Vlaamse groene energiebedrijven failliet gegaan. In 2011 en 2012 telde de hernieuwbare energiesector slechts acht faillissementen per jaar.

“In het algemeen klom het aantal faillissementen in 2013 met 10%. De hernieuwbare energiesector doet het met ruim 300% meer faillissementen in 2013 veel slechter”, zegt Eric Van den Broele, woordvoerder van Graydon. “De sector kenmerkt zich, net als de rest van de Belgische economie, door veel kleine bedrijven. Die stellen gemiddeld meer personeel tewerk dan een doorsnee Vlaams bedrijf.”

Cijfers van het aantal getroffen werknemers of omzetcijfers van de betrokken bedrijven kan Van den Broele echter niet meegeven omdat die gegevens nog niet gekend zijn. “De bedrijven moeten hun jaarrekening 2013 later dit jaar indienen”, legt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum uit. “Maar de acht falingen in 2012 waren goed voor 400 verloren jobs. De cijfers voor 2013 zulllen in die lijn liggen.”Als de cijfers inderdaad geëxtrapoleerd mogen worden, dan zou het gaan om 1.600 verloren banen.”

Naar volwassen PV-sector
Bij de zonnepanelensector gaat het om een -evenwel dramatische- correctie na de euforische en overgesubsidieerde PV-jaren. “De sector wordt volwassen”, zegt Bode. “Het ergste is ook achter de rug. Dit jaar verwachten we opnieuw wat groei door de verdwijning van de netvergoeding, de energieprestatieregelgeving voor de nieuwbouw en de minder complexe regeling inzake PV-subsidies. Die groei zal wel trager, maar duurzamer verlopen. Bovendien diversifiëren heel wat installateurs: naast zonnepanelen plaatsen ze nu ook zonneboilers of warmtepompen of ze zijn opnieuw actief in de bouwsector.”

Anders is het echter met de biomassasector gesteld. “De biomassaproducenten blijven het moeilijk hebben. De subsidie voor de installaties is immers onvoldoende om de onrendabele top op te vangen. Dat komt vooral door de duurdere grondstoffen”, weet Bode. “Dit jaar verwacht ik daar overigens geen verandering in.”

Vlaamse regering
Bode denkt ook niet dat de Vlaamse regering de subsidiereglementering voor biomassa-installaties zal aanpassen. “Zo’n wijziging kunnen de politici zich in een verkiezingsjaar moeilijk veroorloven.” Sanctorum treedt hem daarbij bij. “De meerderheidspartij N-VA wil er de knip op houden en duldt geen extra ondersteuning van de hernieuwbare energieproductie.”

Sanctorum van de oppositiepartij Groen is er ook niet van overtuigd dat de omgevingsvergunning goedgekeurd raakt. Die omgevingsvergunning is een belangrijke tool voor de windenergiesector.

Koude winter in de USA geeft hogere kolenprijs Europa

NijmegenWaar eerst werd gewaarschuwd voor een horror winter in Europa, blijkt dat de winter in de Verenigde Staten daar meer van weg heeft gehad. Er is door de lage temperaturen veel vraag naar verwarming, veelal in de vorm van elektriciteit. Hierdoor is de, vanaf 2008 zeer lage, gasprijs in de VS ook flink gestegen. De prijs van aardgas is door de schaliegas boom in de VS flink gedaald en deze prijs toename door extra vraag vormt een trendbreuk.  Er zijn ook weer kolencentrales opgestart die ten gevolge van de lage gasprijs in de mottenballen waren geplaatst, veel grote kolencentrales draaien weer volop.

Het effect is dat de afgelopen week de prijs van kolen weer naar een vier-jaar hoogtepunt is geklommen. Dit zal slechts een tijdelijk effect hebben, de wereldmarktprijs zal niet snel langdurig worden beïnvloed omdat een winter nu eenmaal niet lang duurt. Mogelijk zet dit wel een hogere bodemprijs op de wereld neer, daar voor de komende winters ook capaciteit ingekocht of gereserveerd gaat worden.

In Nederland is dankzij de flauwe winter een overschot aan gas, wat opgeslagen ligt in de buffers.

De Verenigde Staten hebben voor een totale capaciteit van 7130 MW aan nieuwe gascapaciteit gebouwd in afgelopen jaar, 2013. Daar waar in Nederland, net als overal in Europa, gascentrale hier door de lage kolenprijs uit de markt gedrukt zijn.