De VS in 2040 meer elektriciteit uit gas dan kolen

Ondanks de ongekende “shale gas bonanza”  (schaliegas goudmijn) die in de Verenigde Staten aan de gang is, zal de energie sector nog niet snel hun kapitaal intensieve installaties afschrijven en vervangen door aardgasgestookte units.

Wat is shale gas of schaliegas?

Schaliegas is niets anders dan normaal aardgas, maar het zit opgeslagen in niet gasdoorlatende grondlagen of gesteente en daarom is het lastig om uit de grond te halen. Er een een kraakproces (fracking) nodig met stoom en water onder hoge druk, waarin zand en chemicaliën aan zijn toegevoegd om na het openbreken van de grondlagen het gas de ruimte te geven om te kunnen ontsnappen. Omdat in sommige gebieden in de VS schaliegas ondiep in de grond zit, kan bij onzorgvuldig handelen gas in bovenliggende grondlagen terechtkomen.

Elektriciteitsvoorziening Verenigde staten

De VS maakte verkrijgen hun elektriciteit voornamelijk via kolencentrales. Naar verhouding werd kolen meer dan twee keer meer gebruikt als brandstof voor elektriciteit dan aardgas. Nadat de shale gas bonanza is uitgebarsten, wat de kostprijs van aardgas drastisch heeft verlaagd, is een centrale op aardgas vele malen goedkoper dan een kolencentrale.

De Energy Information Administration (EIA) 2014 outlook geeft een interessante trend weer. In 2040 wordt namelijk pas verwacht dat er meer gas dan kolen als primaire brandstof voor elektriciteit wordt gebruikt. Dan zal 35% van de stroomvoorziening in de VS wordt gerealiseerd met aardgas, tegenover 32% voor kolen. Vanuit Rusland wordt steeds aangegeven, uiteraard zeer politiek gedreven, dat de schaliegaswinning in de VS slechts tijdelijk is. Ze lijken daarbij niet te realiseren dan nu voor de schalieolie er veel schaliegas als bijproduct wordt verkregen. Gratis. Dat wordt nu op een enorme grote schaal verbrand (fakkelen) , maar per 2015 is dat niet meer toegestaan.

Kerncentrales zullen ook worden uitgefaseerd, omdat ook de gasgestookte centrales goedkoper kunnen produceren dan deze nucleaire installaties.

Prijsniveau schaliegas in VS

Het wordt voorspeld dat na 2020 de gasprijs op de Henry Hub handel zijn maximale waarde heeft gekregen. Er zal voor deze periode een kleine toename plaatsvinden, deels ook doordat schaliegas in de vorm van LNG zal worden geëxporteerd naar Asië.