Elektriciteitsnet kan groei van duurzame energie aan

Bij een verdere groei van het aandeel zonne-energie is de capaciteit van het elektriciteitsnet geen probleem. Wel is de spanningskwaliteit een aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van Laborelec in opdracht van Netbeheer Nederland.

Een groei in zonnepanelen wordt in alle onderzoeken voorzien. Uit de analyse blijkt dat bij zonne-energie de maximale spanning eerder een bottleneck te vormen dan de capaciteit van het net. Het vergroten van de spanningsruimte, de beschikbare spanningsband tussen de bedreven spanning en de maximale spanning,verhoogt de maximale penetratiegraad.

Analyse

Laborelec heeft in opdracht van Netbeheer Nederland een analyse gemaakt van zeven relevante studies over de impact van decentrale energieopwek en nieuwe belastingen op het elektriciteitsnet. De belangrijkste conclusie is dat de laagspanningsnetten de komende twintig jaar voldoende ruimte bieden voor de traditionele groei. Transformatoren zijn gemiddeld gezien de eerste bottleneck. In de middenspanningsnetten is minder ruimte.