Salderingsregeling alleen op eigen terrein

Oosterhesselen krijgt geen zonnne-energiepark. Het plan om voor 60 procent van het dorp stroom uit zonne-energie te halen gaat in de ijskast. De reden daarvoor is de energiebelasting die alle dorpsbewoners samen zouden moeten gaan betalen als ze buiten het dorp een groot veld met zonnepanelen aanleggen. De rijksoverheid ziet de de dorpsbewoners dan als energieproducent en dan moet er energiebelasting worden betaald. Daardoor word het project twee keer zo duur en kan het niet uit.
Bij installatie van zonnepanelen op eigen dak kan tot 5000 kWh via de salderingsregeling worden ‘gebufferd’ in het energie-net.

Volgens Dekens lopen ook elders initiatiefnemers voor gezamenlijke winning van zonne-energie tegen dit soort problemen aan. Lobbyclub E-decentraal probeert voet aan de grond te krijgen in Den Haag, maar dat is, tot nu toe, zonder restultaat.