Donkere wolken boven energiemarkt

Nederlandse producenten van fossiele stroom zitten in zwaar weer en de problemen zullen nog jaren aanhouden. Dat beeld schetsen de bestuursvoorzitters van energiebedrijven EON Benelux en GDF Suez Nederland los van elkaar.

De problemen worden veroorzaakt door een ongunstige samenloop van omstandigheden. Nederland kampt met een overschot aan fossiele centrales door de investeringshausse van de afgelopen jaren. De problemen worden bovendien vergroot door de economische tegenwind in Europa, waardoor de vraag naar stroom afneemt. Dit terwijl de verwachting is dat het aanbod van groene stroom de komende jaren blijft groeien.

Cijfers over de winstgevendheid geven de bedrijven niet, maar ingewijden zeggen dat de energiecentrales momenteel amper winst maken, als ze dat al doen. Gascentrales hebben het nog moeilijker dan kolencentrales door de hoge gasprijs. Vrijwel alle grote Nederlandse energiebedrijven hebben daarmee te kampen.

De paradox is daarbij dat voor over tien jaar juist een tekort van deze gas- en kolencentrales wordt voorzien. Die zijn nodig om in te kunnen springen op dagen met tegenvallende opbrengsten van wind- en zonne-energie. Mede gezien de huidige overcapaciteit is de bereidheid om te investeren echter minimaal.

Continue reading “Donkere wolken boven energiemarkt”

Salderingsregeling alleen op eigen terrein

Oosterhesselen krijgt geen zonnne-energiepark. Het plan om voor 60 procent van het dorp stroom uit zonne-energie te halen gaat in de ijskast. De reden daarvoor is de energiebelasting die alle dorpsbewoners samen zouden moeten gaan betalen als ze buiten het dorp een groot veld met zonnepanelen aanleggen. De rijksoverheid ziet de de dorpsbewoners dan als energieproducent en dan moet er energiebelasting worden betaald. Daardoor word het project twee keer zo duur en kan het niet uit.
Bij installatie van zonnepanelen op eigen dak kan tot 5000 kWh via de salderingsregeling worden ‘gebufferd’ in het energie-net.

Volgens Dekens lopen ook elders initiatiefnemers voor gezamenlijke winning van zonne-energie tegen dit soort problemen aan. Lobbyclub E-decentraal probeert voet aan de grond te krijgen in Den Haag, maar dat is, tot nu toe, zonder restultaat.

Wel of geen energieheffing?

Nederlandse energieproducenten zijn verdeeld over een extra heffing die de energienota van huishoudens en bedrijven fors laat stijgen.

Stroomproducenten Eon Benelux en GDF Suez vinden dat de heffing er moet komen. De overheid kan het extra geld gebruiken om hen te betalen voor het beschikbaar houden van buffercapaciteit. Die wordt geleverd door kolen-en gascentrales als er te weinig wind-en zonnestroom beschikbaar is. Zo wordt stroomuitval voorkomen, stellen ze.

Essent, Nuon en Eneco voelen niets voor een heffing, “Dat zijn doemscenario’s waar wij ons niet in herkennen”, zegt Nuon.

Essent erkent dat er een backup voor groene energie moet zijn. “Daarvoor moet een oplossing komen, maar of dat een vergoeding moet zijn voor buffercapaciteit, is de vraag.” Eneco: “Duurzame energie wordt voorgesteld als een probleem, terwijl het volgens ons de oplossing is.”

Nuon : sluiting van gascentrales

Nuon dreigt gascentrales uit bedrijf te nemen als het nieuwe kabinet met aanvullende maatregelen komt om de uitstoot van CO2 in Nederland te beperken.

Verlaging van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is een van de Europese doelstellingen, Nederland loopt zowel bij de verlaging van de CO2-uitstoot als bij de opwekking van duurzame energie achter bij de voor 2020 geformuleerde normen.

Vorige week stelde branchevereniging Energie Nederland – waar Nuon lid van is – voor om, bovenop de Europese maatregelen om de CO2-besparing te bereiken, strengere Nederlandse normen uit te vaardigen. Energie Nederland vindt dat een goed alternatief voor de bij veel stroomproducenten verfoeide kolenbelasting die per 1 januari wordt ingevoerd.

Strengere CO2-normen, betoogt Nuon, verslechteren de beroerde positie van gascentrales. Deze draaien nu al met verlies vanwege de hoge gasprijzen en de als gevolg van de crisis gedaalde stroomprijzen. Oudere gascentrales zijn al buiten bedrijf gesteld.

Nuon neemt binnenkort drie nieuwe gascentrales in bedrijf. Afschakeling van nog meer gascentrales betekent meer stroom uit kolencentrales en grotere import van stroom. Die bevindt zich nu al op een recordhoogte.

In Europees verband wordt het uitstootplafond de komende jaren stapsgewijs verlaagd om verduurzaming van de energieproductie te bevorderen. Door de economische crisis en het dalende energieverbruik dreigt dat beleid te mislukken.

Nuon : aanhoudende roestregen

Roestregens blijven voorlopig een dagelijks risico voor de inwoners van Velsen-Noord. Nuon werkt wel aan een oplossing om de roestregens te voorkomen, maar dat wordt een filterinstallatie die voorlopig niet eens op de schoorstenen van de elektriciteitscentrale past.

Dat zei Nuon-manager Harrold Koekkoek woensdagavond tijdens een bijeenkomst van het wijkplatform Velsen-Noord. Afgelopen augustus daalden weer grote roestvlokken met een doorsnede tot enkele centimeters neer op huizen, auto’s en heel Velsen-Noord.

De ongewenste uitstoot deed zich voor tijdens het opstarten van de centrale. “Wij doen dat wanneer de weersverwachtingen ideaal zijn. Helaas hebben wij geen grip op de wind”, aldus Koekkoek.

Hij meldde dat Nuon bezig is met het ontwerpen van een grote filterinstallatie die de roestdeeltjes moet tegenhouden. Inmiddels is er een schaalmodel ontwikkeld. Het probleem is dat de installatie zó omvangrijk zou worden dat die niet op de schoorsteen van Nuon past. In december hoopt Koekkoek meer te kunnen vertellen over de vorderingen. “Helaas blijft de kans op roestuitstoten bestaan.”