Windmolens schaden de vogelpopulaties niet

Windmolenparken hebben op lange termijn geen negatieve invloed op de vogelpopulatie. Uit nieuw, grootschalig onderzoek blijkt wel dat sommige vogelsoorten het moeilijk hebben tijdens de bouw van de parken.

Windmolenparken zorgen al jaren voor verhitte discussies binnen de milieubeweging. Ze leveren schone energie en zijn daardoor een zegen voor het klimaat, maar ze zouden ook schade toebrengen aan het lokale milieu, met name aan vogelpopulaties.

Dat laatste argument wordt nu ontkracht door een grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië in samenwerking met verschillende vogelverenigingen. De wetenschappers onderzochten tien belangrijke vogelsoorten, en gingen na of die te lijden hadden onder de komst van windmolenparken. Ze publiceerden hun bevindingen in het Journal of Applied Ecology.

Bron : IPSnews.be