Apple vervuilend voor clouds?

Met gadgets van Apple kun je waar je ook bent muziek, foto’s en andere gegevens delen. Aan het uitwisselen van bestanden tussen een iPhone en iPad komt geen kabeltje of USB-stick meer te pas. Al die data wordt verstuurd via de iCloud, een groot netwerk van computerservers. Helaas draait het overgrote deel van de datacentra van Apple op stroom die rechtstreeks afkomstig is uit vervuilende kolencentrales. Net als de datacentra van Microsoft en Amazon trouwens.

Voor- en nadelen van de Cloud
‘Cloud computing’ is de toekomst. We versturen e-mails via Gmail en ontmoeten vrienden op Facebook: allemaal handelingen die niet plaatsvinden op de harde schijf van onze computer, maar in de ‘cloud’. Dit kan een manier zijn om energie te besparen. Door thuis te werken, vermijden we bijvoorbeeld ellenlange files. Maar er is ook een keerzijde. Wereldwijd verbruiken datacentra nu al 2 procent van alle beschikbare elektriciteit. En naar verwachting zal de digitale wereld in 2020 44 keer zo groot zijn als nu.

Nieuw rapport
Apple staat bekend als een vooruitstrevend bedrijf, qua design én qua milieubeleid. Als eerste grote elektronicaconcern weerde het zeer schadelijke gifstoffen uit zijn gadgets. Maar terwijl IT-bedrijven als Google en Facebook investeren in wind- en zonne-energie, kiest Apple voor kolenstroom. IT-bedrijven spelen een belangrijke rol in de noodzakelijke omschakeling naar een schone en veilige energievoorziening. Greenpeace roept op mee te doen met hun internationale campagne en Apple te vragen te kiezen voor schone energie: ‘Apple, clean my cloud!’

Windmolens schaden de vogelpopulaties niet

Windmolenparken hebben op lange termijn geen negatieve invloed op de vogelpopulatie. Uit nieuw, grootschalig onderzoek blijkt wel dat sommige vogelsoorten het moeilijk hebben tijdens de bouw van de parken.

Windmolenparken zorgen al jaren voor verhitte discussies binnen de milieubeweging. Ze leveren schone energie en zijn daardoor een zegen voor het klimaat, maar ze zouden ook schade toebrengen aan het lokale milieu, met name aan vogelpopulaties.

Dat laatste argument wordt nu ontkracht door een grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië in samenwerking met verschillende vogelverenigingen. De wetenschappers onderzochten tien belangrijke vogelsoorten, en gingen na of die te lijden hadden onder de komst van windmolenparken. Ze publiceerden hun bevindingen in het Journal of Applied Ecology.

Bron : IPSnews.be

Mogelijke opslag elektrische energie

Een manier vinden om efficiënt elektriciteit op te slaan is één van de grote energievraagstukken van dit moment. De huidige methoden zoals opslag in batterijen, het oppompen van water en het splitsen van water in zuurstof en waterstof nemen veel ruimte in voor relatief weinig energie of sluiten niet aan bij de huidige infrastructuur.

CO2 omzetten naar Isobutanol

Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd CO2 om te zetten in een vloeibare brandstof met behulp van elektriciteit en bacteriën. In een artikel in wetenschappelijk tijdschrift Science is nu te lezen dat deze wetenschappers er in slaagden elektriciteit op te slaan door CO2 om te zetten in de vloeibare brandstof isobutanol. Dit vond plaats in een elektro-bioreactor waarin zich een genetisch gemodificeerde variant van de bacterie Ralstonia eutropha bevond. Deze reactor was verbonden met een zonnepaneel voor de benodigde elektriciteit.

Isobutanol is een bestanddeel van benzine en heeft een hoge energetische waarde. Dit maakt het erg geschikt als energiedrager, omdat het relatief weinig ruimte inneemt per hoeveelheid energie die er mee kan worden geproduceerd.

Overschot

Het omzetten van elektrische naar chemische energie is vooral belangrijk op momenten dat er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan geconsumeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij windmolens en kerncentrales die ’s nachts draaien.

Dankzij de nieuwe vinding kan energie bewaard worden voor momenten dat het wel nodig is of het kan vervoerd worden naar gebieden waar een tekort heerst.