Energieopslag van 36MWh

Het grootste probleem met groene energiebronnen als zon en wind is het onvoorspelbare karakter ervan. Zo wordt er ‘s nachts geen zonne-energie opgewekt en als het windstil is draaien ook de windmolens niet.

De Chinezen lossen dat probleem op met deze enorme ‘batterij’. In werkelijkheid is het een enorm gebouw waar energie in wordt opgeslagen. Op momenten dat er meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, komt dit gebouw goed van pas. En wanneer er meer energie nodig is dan wordt opgewekt, kunnen Chinezen wederom een beroep doen op deze gigantische ‘batterij’.

Zoals gezegd kan er zo’n 36 MWh in worden opgeslagen. Dat is genoeg om 12.000 huizen gedurende een uur van energie te voorzien.

Dat notabene in China – toch één van de grootste vervuilers – voor het eerst een schone oplossing van zo’n grote omvang verschijnt, is opvallend. In het westen kunnen we nog een voorbeeld nemen aan deze enorme groene ambities.

Ecopower en Electrabel beste score dienstverlening energie

De Vreg heeft een nieuw online instrument gelanceerd waarmee huishoudelijke elektriciteits-en aardgasverbruikers nu ook de dienstverlening van de energieleveranciers kunnen vergelijken. Eerder was dat al het geval voor de prijs, contractduur en hoeveelheid groene elektriciteit.

Over Ecopower hadden de klanten het minst te klagen en ook Electrabel scoort heel goed, maar Essent bengelt onderaan de lijst.

Internetgebruikers kunnen vanaf nu twee of drie leveranciers aanklikken en daarmee een lijst oproepen, die een aantal kwaliteitsaspecten op een rijtje zet. Het gaat om de bereikbaarheid en dienstverlening, de eventuele kosten bij een vroegtijdige stopzetting van het contract of laattijdige betaling en de betaalmogelijkheden. De gebruikers zien meteen de openingsuren, contactmogelijkheden via telefoon, mail, fax, website, enzovoorts. Ook de tijd die de leverancier nodig heeft om te antwoorden is zichtbaar.

De weergave van de telefoonnummers zet ook op een rijtje wie een gewoon zonenummer heeft, een nationaal 078-nummer of een gratis 0800-nummer en of je meteen een persoon aan de lijn krijgt dan wel een automatisch keuzemenu moet doorworstelen. Je krijgt ook een indicatie of het een langdurige telefonische communicatie kan worden (met of zonder de integrale Kleine Nachtmusik van Mozart, dat vermeldt de Vreg niet). “We beperkten ons tot telkens drie leveranciers om het scherm en een mogelijke afdruk ervan overzichtelijk te houden”, aldus woordvoerster Sofie Lauwaert. “De meeste huishoudens beschikken niet over een A3-printer.” Mogelijk zal de Vreg er nog extra aan toevoegen, zoals de betaalperiode: sommige leveranciers vragen voorafbetaling, anderen laten zich betalen tijdens de verbruikperiode of achteraf.

Het luik dienstverlening bevat ook een klachtenindicator. Die is gebaseerd op de klachten die bij de Vreg zelf en de ombudsdienst voor energie belandden. Hij houdt geen rekening met eerstelijnsklachten bij de leveranciers zelf, alleen met klachten die op dit niveau niet of niet naar tevredenheid afgehandeld werden. De klachtenindicator is vooral gebaseerd op cijfers uit 2010. Leveranciers die zich pas in 2011 ontplooiden op de huishoudelijke markt (Eneco, Octa+) zijn er nog niet in opgenomen. Ook Wase Wind ontbreekt, omdat het te klein is.

Signaalfunctie

De klanten van Ecopower zijn het meest tevreden. Per 5.000 klanten telt Ecopower slechts 0,21 ontevreden klanten. Electrabel staat op de tweede plaats, met slechts 0,98 ontevreden klanten op 5.000. Essent bengelt onderaan, met 9,53 ontevreden klanten op 5.000. Dat is een slechtere score dan de andere leveranciers, maar in reële cijfers betekent dit dat slechts twee Essentklanten op duizend klagen over hun leverancier. Bovendien neemt de indicator niet alleen gegronde klachten op, maar ook ongegronde. En het is aannemelijk dat klanten die scheep gingen met recente spelers als Essent assertiever zijn en dus sneller een klacht formuleren dan wie al sinds jaar en dag passief klant bleef bij Electrabel of de andere standaardleverancier Luminus, die eveneens goed scoort. Voor Ecopower geldt dan weer dat het alleen klachten over elektriciteit kan krijgen, omdat het geen gas levert. Maar zelfs mits een –hypothetische– verdubbeling van het klachtenpercentage zou Ecopower bovenaan blijven staan.

De klachtenindicator heeft dan ook in de eerste plaats een signaalfunctie. De leveranciers kunnen er op inspelen, in hun dienstverlening, maar meteen ook via een repliek in de Vreg- vergelijking zelf. Essent en Lampiris maakten daarvan al meteen gebruik. Essent belooft beterschap en Lampiris, aanvankelijk vooral actief in Wallonië, merkt op dat het sinds midden 2010 een volwaardige Nederlandstalige klantendienst heeft uitgebouwd.

Airbus overtreft Boeing wederom

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft in 2011 meer dan 530 toestellen bij klanten afgeleverd. Dat meldden bronnen bij Airbus, een dochterbedrijf van lucht- en ruimtevaartconcern EADS.

Daarmee overtreft Airbus voor het negende achtereenvolgende jaar concurrent Boeing, die 477 vliegtuigen afleverde.

Airbus had eerder laten weten te mikken op de levering van 520 tot 530 vliegtuigen, een stijging met 4 procent ten opzichte van 2010. Officieel komen de cijfers over de productie van het concern pas op 17 januari naar buiten.

Het Amerikaanse Boeing presenteerde donderdag wel definitieve cijfers over 2011. De onderneming meldde verder vorig jaar 805 orders te hebben gekregen. In 2010 waren dat er nog maar 530. De meeste bestellingen, 551 in totaal, kwamen binnen voor het type 737, gevolgd door het brede toestel 777.

Hoeveel orders Airbus in zijn boeken heeft staan is nog niet bekend.

Beperking elektriciteitsproductie in Zeeland en Brabant

Transmissienetbeheerder Tennet heeft in de regio’s Zeeland en Brabant de afgelopen week op meerdere dagen de productie van elektriciteit aan banden gelegd, om de veiligheid op het stroomnet te kunnen garanderen. Dat blijkt uit de data van de landelijk netbeheerder. Tennet-woordvoerder Jelle Wils legt deze donderdag aan Energeia uit dat de marktingrepen nodig zijn gebleken wegens het faillissement van de Zeeuwse aluminiumfabriek Zalco. “Dat was een hele forse stroomafnemer in de regio. Door het faillissement moeten wij als netbeheerder heel scherp aan de wind zeilen.”

Marktrestricties

In praktijk betekent dit dat Tennet verscheidende malen zogeheten marktrestricties heeft moeten opgeleggen aan stroomproducenten in de regio Zeeland en Brabant. Zo kon worden gegaranderd dat er niet onbehapbaar veel stroom op het net zou komen, nu Zalco niet meer klaar staat om flink wat uit het netwerk te ‘zuigen’. Omdat Zeeland sowieso al een exporterende provincie is (er wordt dus meer elektriciteit gemaakt dan verbruikt) brengt dit Tennet in een lastig parket, omdat over de kabels die er nu liggen veel meer stroom afgevoerd moet worden.

 

Wils legt uit dat de netbeheerder in het geval van een marktrestrictie aan producenten meldt wat de maximale transportcapaciteit is die tot hun beschikking staat. Voor de producenten vertaalt zich dat in een lagere gezamenlijke productie van elektriciteit. “We werken in dit gebied aan de Zuid-West 380 kV-verbinding, maar door het faillissement van Zalco is er een flinke hap uit de afname weg. Wij hebben bepaalde hulpmiddelen om daarom in te kunnen spelen.” Dat Tennet een beperkte stroominvoeding (en dus productie) toestaat is volgens Wils “een bijzondere situatie” te noemen.

 

Het lot van de stroomslurpende aluminiumfabriek is nog onzeker. De curator van Zalco verwacht na de jaarwisseling zicht te hebben op eventuele overnamekandidaten. Tennet wacht dit met interesse af, aldus Wils, en wil nog niet speculeren over de gevolgen voor transportcapaciteit en stroomproductie als Zalco niet gered wordt.

Stop brandstofsubsidie Nigeria

Nigeria, de grootste olieproducent van Afrika, heeft aangekondigd de brandstofsubsidies stop te zetten. Naar alle verwachting zullen de benzineprijzen daardoor fors stijgen. De maatregel gaat meteen in en moet zo’n 8miljard dollar besparen, of een kwart van het volledige overheidsbudget.

Infrastructuur verbeteren

Een deel van het geld zal worden gebruikt om de infrastructuur in het land te verbeteren. De vakbonden hebben al gewaarschuwd voor stakingen. Eerdere pogingen om de subsidies af te schaffen, hebben geleid tot straatprotesten. Veel Nigerianen beschouwen goedkope brandstof als het enige voordeel dat ze krijgen van hun olierijke land. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan staat al voor grote moeilijkheden. Zaterdag heeft hij de noodtoestand uitgeroepen in gebieden die getroffen zijn door islamitisch geweld.