Oudste Belgische kernreactoren in 2015 stil

Electrabel reageert teleurgesteld op het vage akkoord van de partijen die samen de volgende Belgische federale regering willen vormen om de kernuitstap de facto nog minstens een half jaar in het ongewisse te laten. Het kondigt aan dat het start met de voorbereidingsmaatregelen om in 2015 de oudste kernreactoren uit dienst te nemen.

De energiegroep acht het ‘plan’ dat de levensduur van de oudste kernreactoren enkele jaren zou kunnen verlengen niet realistisch. Hij gaat meteen equipes aanstellen om de sluiting van de betrokken eenheden in 2015 voor te bereiden. “Medewerkers, partners en onderaannemers zullen geïnformeerd worden over de praktische gevolgen van deze beslissing. Er zal worden onderzocht hoe men de EUR 1 mrd, voorzien in het kader van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales, elders kan inzetten,” liet het via persbureau Belga weten.

 

“Eén van de mogelijkheden die geopperd werd, bestond erin de sluiting van de betrokken eenheden met één tot drie jaar uit te stellen, opdat eventuele investeringen in vervangingscapaciteit gedaan zouden kunnen worden. Maar een dergelijk idee gaat geheel voorbij aan de industriële realiteit en is bijgevolg compleet onrealistisch”, waarschuwt Electrabel.

 

Het verwijst naar het feit dat bepaalde onderdelen van een kerncentrale, bijvoorbeeld de controle- en aansturingsuitrustingen, pas om de tientallen jaren, soms pas om de veertig jaar, worden vervangen. “Dit vereist aanzienlijke investeringen die enkel gerechtvaardigd zijn in geval van een voldoende lange levensduurverlenging van tenminste tien jaar. Er kan daarom geenszins sprake zijn van een verlenging van een paar maanden of jaren.”

 

Volgens Electrabel druist de beslissing in tegen studies die de regering in 2009 deden beslissen om de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1 met tien jaar te verlengen. “Daarnaast druist de beslissing ook in tegen wat de opeenvolgende Belgische regeringen aan Electrabel gevraagd hebben, namelijk om de centrales open te stellen voor EDF en een derde speler (Eon) om de concurrentie in België te bevorderen. Ook op verzoek van de Belgische overheid werd een deel van de productiecapaciteit ter beschikking gesteld van de intensieve industrie, die in België proportioneel veel belangrijker is dan in de omringende landen, om hun concurrentiepositie in België te vrijwaren.”

 

Om de bevoorradingszekerheid in België te garanderen, wil Electrabel onder meer een beroep doen op de centrales van moedermaatschappij GDF Suez elders in Europa.

Akkoord in België voor stop kernenergie

Formateur Elio Di Rupo en de zes partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering in België, hebben zondag een akkoord bereikt over het stoppen met kernenergie.

De onderhandelende partijen willen vasthouden aan een wet uit 2003, die voorziet in de sluiting van de centrales Doel I en II en Tihange I in 2015. De andere kerncentrales zouden uiterlijk 2025 moeten sluiten. Dat meldden Belgische media maandag. Voorwaarde voor sluiting is wel dat er voldoende vervangingscapaciteit is.

Alternatieve bronnen

Binnen zes maanden na het aantreden van een regering onder leiding van Di Rupo moet er een plan klaar zijn over het gebruik van alternatieve energiebronnen. Als er in 2015 onvoldoende alternatieven voorhanden zijn, wordt de sluiting van de drie oudste kerncentrales opgeschort.

Opening Nord Stream gasleiding

Minister-president Rutte neemt op 8 november 2011, samen met bondskanselier Merkel van Duitsland, president Medvedev van Rusland, premier Fillon van Frankrijk en EU-commissaris Oettinger van Energie, de eerste van de twee Nord Stream gasleidingen in gebruik.

De Nord Stream gasleiding transporteert aardgas uit Rusland naar Europa. De bijeenkomst vindt plaats op het eindstation van de leiding, in het Noord-Duitse Lubmin. Voorafgaand aan de openingshandeling zal onder andere minister-president Rutte een korte toespraak houden. Voor de aanleg en exploitatie van de Nord Stream gasleiding is een consortium van vijf internationale bedrijven gevormd. De Nederlandse Gasunie is een van de betrokken bedrijven. De twee pijpleidingen van Nord Stream hebben een lengte van 1224 kilometer. Zij lopen deels over land en deels onder het water van de Oostzee