Voorlopig geen NorNed 2

Het plan om een tweede elektriciteitskabel op de zeebodem neer te leggen tussen Nederland en Noorwegen is op de lange baan geschoven. De eerste kabel ligt er, kortweg Norned genoemd, en het was de bedoeling dat er (in het geval van een positief investeringsbesluit in 2013) tussen 2015 en 2017 een broertje, Norned 2 dus, naast zou komen te liggen. Maar als Norned 2 er al komt, is dat pas na 2021, heeft de Noorse transmissienetbeheerder Statnett deze donderdag medegedeeld.

Cobrakabel

Eerder deed Brussel een toekenning van EUR 86,5 mln aan een kabel die moet komen tussen Nederland en Denemarken, de Cobrakabel. Norned 2 stond toen met lege handen staan. Volgens Tennet hoefde dat geen invloed te hebben op de planning voor Norned 2. Statnett voerde een studie uit, die reden was voor de herziene strategie. Tennet is op de hoogte van het rapport van Statnett, waarin Norned 2 een paar jaar verder de toekomst in wordt geduwd. “Maar”, zegt woorvoerder Jelle Wils, “het is een van vele studies. “Niet dat het een onbelangrijk onderzoek is, integendeel, maar we willen hier nog wel over verder praten.”

Statnett lijkt prioriteiten te willen stellen in alle verschillende plannen die er nu liggen voor nieuwe interconnectoren met het buitenland en pas op de plaats maken. Omdat het zuiden van Noorwegen zou kampen met congestieproblematiek ziet Statnett geen kansen om alle plannen door te voeren. De netbeheerder ziet extra import die een gevolg kan zijn van een ‘tweebaansweg voor stroom’ tussen landen als een risico.

Aan het Noorse nieuwsbureau Montel heeft Statnett bij monde van woordvoerder Irene Meldal laten weten dat het sowieso pas na 2018 een nieuwe zeekabel richting Groot-Brittannië of Duitsland wil aanleggen en niet meer dan dat. Eerder stond voor die projecten realisatie in 2016 gepland. Verder wordt de keuze gemaakt tussen een lijn naar Noord-Duitsland via Nordlink en Norger die ook naar Duistland loopt. Het is óf, of, aldus Statnett. Eerder bestond het idee dat die kabels er misschien allebei wel konden komen.

De kabel van Noorwegen naar Denemarken, Skagerrak 4, maakt geen deel uit van de uitstel- en schiftingsactie bij Statnett en is volgens de netbeheerder volgens planning klaar in 2014.