Reductie 70% verlichting Tilburg

De lampen in een aantal woonwijken in Tilburg branden standaard op 20 procent. Loopt of fietst er iemand langs, dan schakelen de lampen direct naar 100 procent. Op deze manier weet Tilburg het energieverbruik van verlichting met 70 procent terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat meer wegbeheerders dit voorbeeld volgen, krijgen gemeenten en provincies van de beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland meer mogelijkheden om de openbare verlichting te dimmen. De lagere energiekosten die daarmee gepaard gaan, worden voortaan altijd doorberekend naar provincies en gemeenten.

Tilburg begon al in 2000 met het dimmen van vrijwel alle verlichting buiten het centrum. Sinds twee jaar wordt daarbij ook ledverlichting toegepast in woonwijken, verblijfsgebieden én op (wijk) ontsluitingswegen. Het voorbeeld van Tilburg is vinden in een nieuwe brochure die de Tasforce Verlichting heeft uitgebracht waarin de voordelen van dimmen nog eens worden toegelicht.

Variabel dimmen doorberekenen

Dimmen kan op een aantal manieren, variërend van de schakelklok tot en met dynamisch dimmen afhankelijk van verkeersintensiteiten. Tot nu toe liepen veel wegbeheerders er tegenaan dat de winst maar niet altijd terug te vinden was op de energierekening, onder meer omdat lantarenpalen nu eenmaal niet zijn voorzien van een energiemeter. Daar komt nu verandering in. In de afspraken met de Taskforce Verlichting hebben de netbeheerders zich bereid verklaard om het dimmen van de openbare verlichting (via de aansluiting) altijd mogelijk te maken. Daarnaast werken de netbeheerders voortaan met een nieuw rekenformat dat ervoor zorgt dat de energiebesparing die door dimmen wordt gerealiseerd ook daadwerkelijk wordt doorberekend naar provincies en gemeenten.