Gazprom in Nederland

Nederlandse consumenten en ondernemers kunnen binnenkort overstappen naar het Russische energiebedrijf Gazprom. De aardgasgigant heeft een leveringsvergunning gekregen van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMA) om gas en stroom te verkopen.

Dat meldt persbureua Energeia na raadpleging van het actuele overzicht van vergunninghouders voor de levering van gas en stroom dat de NMa bijhoudt. Voor zowel gas als stroom is de vergunning door de NMa afgegeven aan het Gazprom-onderdeel Marketing & Trading, dat vanaf Groot-Brittannië bestierd wordt.

De NMa toetste Gazprom op „de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten” om leverancier te mogen zijn in Nederland en keurde de aanvragen goed. In de procedure om een vergunning af te geven aan Gazprom heeft de NMa tot nog toe vooral met relatief kleine partijen te maken gehad. Gazprom heeft echter exact dezelfde behandeling gehad als ieder ander. „De regels zijn voor iedereen hetzelfde,” aldus een zegsvrouw.

Ook in andere Europese landen is het bedrijf inmiddels als leverancier actief. Formeel zou het staatsbedrijf zich op de Nederlandse consument mogen storten, maar voor de hand ligt dat het concern inzet op de afzet van relatief grote volumes. „Onze indruk is dat Gazprom vooral het MKB wil voorzien. Maar leveren aan huishoudens mag met deze vergunningenook,” laat de NMa ook aan Energeia weten.

Gazprom kwam onlangs in Nederland in de aandacht te staan omdat het met RWE, het moederbedrijf van Essent, onderhandelt over een belang in een aantal kolen- en gascentrales. De Russen, in bezit van enorme gasvoorraden, koesteren een vurige wens om een voet tussen de deur te krijgen op de Europese afzetmarkt voor gas. De Benelux is daarbij extra interessant, omdat hier ook 60% van de opgewekte stroom uit gascentrales komt.