Energiegebruik neemt iets af

De groei van het elektriciteitsverbruik in 2011 neemt af. Dat blijkt uit de maandelijkse verbruikscijfers van elektriciteitstransporteur TenneT. Het verbruik in Nederland was in juli 104.794 gigawattuur (GWh), iets lager dan de twee maanden ervoor.

TenneT publiceert naast verbruikscijfers ook maandelijkse cijfers over import en export. Deze cijfers tonen in zijn geheel een onveranderd beeld. Wel heeft het moratorium op de Duitse kerncentrales een merkbaar effect gehad op de totale internationale handel in elektriciteit. In maart werden 8 kerncentrales in Duitsland uit bedrijf genomen, met een capaciteit van in totaal 8 gigawatt. Om aan de energievoorziening te kunnen voldoen, heeft Duitsland uit alle omringende landen de afgelopen maanden meer geïmporteerd. Overigens waren er ook de afgelopen maanden nog steeds momenten waarop Duitsland elektriciteit exporteerde naar omringende landen.

Mel Kroon: “Het uitfaseren van de kerncentrales in Duitsland heeft een duidelijk effect gehad op de Europese elektriciteitsvoorziening. Vanaf maart is Nederland meer gaan exporteren naar Duitsland. In dezelfde periode werd ook de verbinding met het Verenigd Koninkrijk (BritNed) in gebruik genomen, waarmee de interconnectiecapaciteit verder is vergroot. Deze ontwikkelingen laten zien dat het Europese hoogspanningsnetwerk steeds meer met elkaar verbonden is en dat Nederland meer en meer zichtbaar wordt als een powerhub in Noordwest Europa. Dit is goed voor de leveringszekerheid van elektriciteit en tevens ontstaat een level playing field voor consument en industrie”.

Decentrale energie voor failliet Duits dorp

Het gehucht Feldheim leed aan de Griekse ziekte; het was blut. Maar juist die financiële krapte motiveerde de inwoners om te investeren in het energiemodel van de toekomst. Het dorp draait in zijn geheel op schone energie en verdient er ook nog aan.

Varkensmest levert biogas waarmee stroomgeneratoren op gang worden gehouden. Zon en wind maken het karwei af. Het selfservice-energienetwerk kost 1,7 miljoen euro en is voor de helft gesubsidieerd met EU-subsidies uit Brussel, de andere helft is door de inwoners uit eigen zak betaald. Dat de gemeente zelf geen geld meer in kas had, maakte juist heel creatief. Burgemeester Michael Knape: “Je denkt heel anders na als je geen geld hebt dan als je veel geld hebt. Dan ontstaan zulke innovaties.”

 

De inwoners van Feldheim verdienen hun geld terug, omdat de zelfopgewekte stroom een stuk goedkper is dan de marktprijs, de bewoners hebben bovendien samen maar 1% nodig van de energie die ze produceren. De rest wordt tegen een vast tarief doorverkocht aan de stroomproducenten.

Het model Feldheim kon wel eens het energiemodel van de toekomst worden. Niet alleen in Duitsland, maar ook in de rest van Europa en zelfs in Japan wordt de Duitse wereldprimeur goed bestudeerd.

Reductie 70% verlichting Tilburg

De lampen in een aantal woonwijken in Tilburg branden standaard op 20 procent. Loopt of fietst er iemand langs, dan schakelen de lampen direct naar 100 procent. Op deze manier weet Tilburg het energieverbruik van verlichting met 70 procent terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat meer wegbeheerders dit voorbeeld volgen, krijgen gemeenten en provincies van de beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland meer mogelijkheden om de openbare verlichting te dimmen. De lagere energiekosten die daarmee gepaard gaan, worden voortaan altijd doorberekend naar provincies en gemeenten.

Tilburg begon al in 2000 met het dimmen van vrijwel alle verlichting buiten het centrum. Sinds twee jaar wordt daarbij ook ledverlichting toegepast in woonwijken, verblijfsgebieden én op (wijk) ontsluitingswegen. Het voorbeeld van Tilburg is vinden in een nieuwe brochure die de Tasforce Verlichting heeft uitgebracht waarin de voordelen van dimmen nog eens worden toegelicht.

Continue reading “Reductie 70% verlichting Tilburg”

Voorlopig geen NorNed 2

Het plan om een tweede elektriciteitskabel op de zeebodem neer te leggen tussen Nederland en Noorwegen is op de lange baan geschoven. De eerste kabel ligt er, kortweg Norned genoemd, en het was de bedoeling dat er (in het geval van een positief investeringsbesluit in 2013) tussen 2015 en 2017 een broertje, Norned 2 dus, naast zou komen te liggen. Maar als Norned 2 er al komt, is dat pas na 2021, heeft de Noorse transmissienetbeheerder Statnett deze donderdag medegedeeld.

Continue reading “Voorlopig geen NorNed 2”

Overslag kolen in Rotterdam veelbelovend

Vijftien jaar geleden leken de havenbedrijven onder de paraplu van HES Beheer op de rand van de afgrond te staan. Al jarenlang werden er verliezen geleden bij de stuwadoors die mede voortkwamen uit het imperium van havenbaron Frans Swarttouw. Totdat een groep Rotterdamse investeerders onder leiding van de gebroeders Peterson en Willem Cordia een belang van 20% verwierven en schoon schip maakten.

Sindsdien boeken de afzonderlijke bedrijven waarvan HES Beheer geheel of gedeeltelijk eigenaar is al weer jarenlang mooie resultaten met de overslag van ouderwetse bulkproducten als kolen voor de energiecentrales, ertsen voor de staal- en aluminiumsmelterijen en agri voor de veevoedersector in heel Europa.

Toekomst ziet er goed uit

Vorige maand maakte HES Beheer bekend dat er weer euro 11 mln winst was geboekt in de eerste helft van dit jaar. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2011 verwacht HES Beheer een winst van meer dan euro 22 mln.

Continue reading “Overslag kolen in Rotterdam veelbelovend”