Energierekening in juli 11% omhoog

Consumenten en kleine bedrijven gaan vanaf 1 juli gemiddeld 16% meer betalen voor gas. Dat blijkt uit de nieuwe tarieven van de vier grote energiemaatschappijen. De prijsstijging vloeit voort uit de hogere olieprijzen, die met een vertraging doorwerken in de consumentenprijzen voor gas.

De hogere gasprijs markeert een duidelijke trendbreuk, na een periode van vlakke en dalende prijzen. In 2009 zakten de gasprijzen sterk door de gedaalde olieprijs en de economische recessie.

‘Het kan haast niet anders dan dat de gasprijzen over een halfjaar opnieuw fors stijgen’, zegt Hans de Kok van prijsvergelijkingssite PrizeWize. Volgens hem moet de stijging van de olieprijs van het afgelopen halfjaar nog in de gasprijzen worden verwerkt.

 

Uit de nieuwe tarieven van energiebedrijven Nuon, Essent, Delta en Eneco blijkt verder dat de prijs voor elektriciteit in juli gelijk blijft. In combinatie met de 16% hogere gasprijs resulteert dit in een 11% hogere energienota.

Hoewel de elektriciteitsprijzen nu nog niet stijgen, zijn er aanwijzingen dat zo’n prijsstijging aanstaande is, vooral als gevolg van het Duitse besluit met kernenergie te stoppen. De recente sluiting van een aantal oude kerncentrales leidde op de groothandelsmarkt al tot verhoging van de stroomprijs met 5%. ‘De volledige Duitse exit uit kernenergie heeft op termijn een gigantisch effect op het aanbod van stroom en dus op de prijs’, zegt De Kok.

 

Daarnaast is er nog een reeks kleine maatregelen te verwachten die de energierekening verder zullen opdrijven. Vanaf 2013 stijgt de nota met euro 8 per jaar door de nieuwe subsidieregeling SDE+. Ook het recente kabinetsbesluit om voor euro 500 mln woningen in de directe omgeving van hoogspanningsmasten op te kopen, wordt betaald uit een opslag op de nota.

 

Ten slotte zitten de transportkosten in de lift. De netwerkbedrijven mogen van de toezichthouder in drie jaar tijd de tarieven zodanig verhogen dat zij euro 1 mrd extra verdienen, omdat zij voor grote investeringen staan. Het effect op de energienota: +3%. Het kabinet wil de netwerkbedrijven nog meer ruimte geven voor investeringen.