Vliegas zorgt voor doorbraak beton bestendigheid

Langzaam scheurend of afbrokkelend beton is een grote kostenpost voor eigenaren van panden. Een joint-venture van de Florida Atlantic University en het bedrijf Blue World Crete is er nu in geslaagd om beton bestendiger te maken met een nieuwe coating.

In tests is aangetoond dat de coating goed hitte, kou en gesimuleerde zure regen, die 100.000 keer zuurder is dan natuurlijke zure regen, kan weerstaan. Het beton bleef in de proef meer dan een jaar lang bestendig, terwijl niet-gecoat beton onder dezelfde omstandigheden al na een paar dagen niet meer aan de voorwaarden voldeed.

Omdat de coating gebaseerd is op afvalstoffen die ontstaan bij de verbranding van kolen in elektriciteitscentrales, heeft het bovendien een positieve invloed op het milieu. De overgebleven as, die op jaarbasis in de VS ongeveer 130 miljoen ton bedraagt, kwam tot nog toe namelijk hoofdzakelijk op stortplaatsen terecht.

De coating reduceert ook drastisch de CO2-voetafdruk van de bouwwereld, omdat eigenaren hun panden minder gauw hoeven te vervangen.

Kostenbesparend

De kolenindustrie kan nu, door de as te verkopen, geld verdienen op basis van een post die eerst voor veel onnodige transport- en afvalscheidingskosten zorgde. Doordat de coating op een bijproduct is gebaseerd, zou deze ook voor de helft goedkoper zijn dan bestaande coatings die tot nog toe op beton werden aangebracht.

Het is nog niet bekend hoe snel Blue World Concrete de coating gaat toepassen.