3 procent hogere prijzen AB InBeV

Begin juni verhoogt brouwer AB InBev de bierprijzen op de Belgische markt. De brouwer stelt dat de prijsverhoging in lijn ligt met de inflatie. De stijging van de energiekosten en grondstoffenprijzen maakte het volgens AB InBev noodzakelijk om een verhoging door te voeren. De bierprijzen zullen met 3 procent worden verhoogd. Het is de tweede prijsverhoging die AB InBev op minder dan één jaar tijd doorvoert. Begin september vorig jaar werden de prijzen immers al eens met 1,7 procent opgedreven. Horeca Vlaanderen reageerde ontgoocheld op de beslissing van de brouwer. Daarbij wordt gewezen op het algemeen rookverbod dat begin juli wordt ingevoerd in de hele Belgische horeca. AB InBev had volgens de sectororganisatie dan ook geen slechter ogenblik kunnen kiezen voor een prijsverhoging. Gezien de precaire situatie van vele horecazaken, zegt de organisatie liever gezien te hebben dat AB InBev de prijsstijging voor zijn rekening had genomen.

Nuon geeft toe aan milieuclubs

Energiebedrijf Nuon ziet onder druk van verschillende milieuorganisaties voorlopig af van de bouw van een kolencentrale in de Groningse Eemshaven.

In een deal met onder meer Greenpeace en Natuur & Milieu is afgesproken de geplande kolenvergassingsinstallatie in ieder geval niet voor 2020 in gebruik te nemen. In ruil daarvoor staken de milieuclubs hun juridische procedures tegen de bouw van een gasgestookte energiecentrale van Nuon op dezelfde locatie. Deze Magnum-centrale wordt eind volgend jaar in gebruik genomen en kan twee miljoen huishoudens van stroom voorzien.

Continue reading “Nuon geeft toe aan milieuclubs”

Veel mis bij bouw kolencentrale RWE/Essent

Er gaat veel mis tijdens de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. Volgens FNV Bouw en FNV Bondgenoten worden arbeidsvoorwaarden structureel met voeten getreden, aldus de bonden donderdag.

Zij constateren dat bouwvakkers vaak lange dagen maken. ”We krijgen meldingen van twaalf tot zelfs zestien uur”, zegt Eric Baars van FNV Bouw. Bouwvakkers moeten soms lang achtereen ‘s nachts werken en worden onder druk gezet als ze het ergens niet mee eens zijn.

Bij de bouw van de centrale zijn 1500 tot tweeduizend bouwvakkers aan het werk. Zeventig procent komt uit het buitenland. Deze groep is doorgaans niet op de hoogte van de rechten en plichten, aldus Baars.

Door de taalbarrière is er ook een grotere kans op ongelukken waar RWE/Essent te weinig aan doet, zeggen de bonden.

Bedrijfsongevallen

De afgelopen jaren zijn bij de centrale vier bedrijfsongevallen geweest. In maart nog viel een Poolse bouwvakker van een steiger bijna twintig meter omlaag. Hij raakte zwaargewond.

Volgens de bonden is het veelzeggend dat RWE/Essent kort na het ongeluk voor duizend bouwvakkers een spoedcursus veiligheid belegde. Dat het beter kan, bewijst volgens de bonden de eveneens in aanbouw zijnde centrale van Nuon in de Eemshaven. Daar zijn minder problemen, aldus Baars.

Het steekt de bonden ook dat zij niet vrijelijk de bouwplaats mogen bezoeken om te praten met hun leden. ”We moeten ons twee maanden vooraf aanmelden. RWE/Essent houdt de controle en de regie. Een soort embedded vakbondswerk”, zegt Baars.

Reactie

RWE/Essent laat in een reactie weten ”zich niet te herkennen in de aantijgingen”. ”Wij hebben nog niet zo lang geleden zowel de FNV als PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken op de bouwsite op bezoek gehad en hebben wij uitgebreid met hen gesproken.

Toen hebben wij ook aangeboden dat de FNV gewoon contact kan houden met de bouwleiding van RWE op de bouwsite. We zijn altijd bereid om met iedereen in gesprek te zijn en te blijven. De aantijging dat RWE dat niet zou zijn, is pertinent onwaar en grote onzin.”

Vliegas zorgt voor doorbraak beton bestendigheid

Langzaam scheurend of afbrokkelend beton is een grote kostenpost voor eigenaren van panden. Een joint-venture van de Florida Atlantic University en het bedrijf Blue World Crete is er nu in geslaagd om beton bestendiger te maken met een nieuwe coating.

In tests is aangetoond dat de coating goed hitte, kou en gesimuleerde zure regen, die 100.000 keer zuurder is dan natuurlijke zure regen, kan weerstaan. Het beton bleef in de proef meer dan een jaar lang bestendig, terwijl niet-gecoat beton onder dezelfde omstandigheden al na een paar dagen niet meer aan de voorwaarden voldeed.

Omdat de coating gebaseerd is op afvalstoffen die ontstaan bij de verbranding van kolen in elektriciteitscentrales, heeft het bovendien een positieve invloed op het milieu. De overgebleven as, die op jaarbasis in de VS ongeveer 130 miljoen ton bedraagt, kwam tot nog toe namelijk hoofdzakelijk op stortplaatsen terecht.

De coating reduceert ook drastisch de CO2-voetafdruk van de bouwwereld, omdat eigenaren hun panden minder gauw hoeven te vervangen.

Kostenbesparend

De kolenindustrie kan nu, door de as te verkopen, geld verdienen op basis van een post die eerst voor veel onnodige transport- en afvalscheidingskosten zorgde. Doordat de coating op een bijproduct is gebaseerd, zou deze ook voor de helft goedkoper zijn dan bestaande coatings die tot nog toe op beton werden aangebracht.

Het is nog niet bekend hoe snel Blue World Concrete de coating gaat toepassen.