Slimme meters door eerste kamer

De slimme meter, een apparaat dat specifieker moet bijhouden wat het energieverbruik is, kan vanaf begin 2012 worden ingevoerd.

 

De Eerste Kamer is 23 februari akkoord gegaan met het wetsvoorstel daartoe van minister Verhagen (EL&I).

De slimme energiemeter kan door de netwerkbeheerder zelf worden uitgelezen, zodat consumenten geen meterstanden meer hoeven door te geven. Ook kan met het apparaat het energieverbruik beter worden bijgehouden, bijvoorbeeld het verbruik per aangesloten apparaat. Het ministerie hoopt dat daardoor mensen worden aangezet tot energiebesparing.

Op de meter is veel kritiek geweest, met name vanwege privacyoverwegingen. Minister Verhagen heeft het voorstel van zijn voorganger, Maria van der Hoeven, op dit punt aangepast, zodat de privacy beter gegarandeerd is. Consumenten worden niet verplicht een slimme meter te gaan gebruiken.