Settlement Congestiemanagement Eemshaven

TenneT en Eemsmond Energie hebben overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van transportcapaciteit aan Eemsmond Energie voor de nieuw te bouwen centrale in de Eemshaven. Door inmiddels gewijzigde regelgeving rondom het toepassen van congestiemanagement en aanvullende afspraken over een netuitbreiding hebben Eemsmond Energie en TenneT hierover overeenstemming bereikt.

TenneT wees eerder de aanvraag van Eemsmond Energie om capaciteit per medio 2013 af, omdat er in het noorden geen ruimte meer op het hoogspanningsnetwerk is voor Eemsmond Energie voor het in gebruik nemen van de nieuwe 380 kV-verbinding: Noordwest 380 kV. Het kan betekenen dat in de toekomst productie-eenheden in het noorden moet worden verzocht tegen betaling niet te produceren.

De (Nederlandse MededingingsAutoriteit) NMa gaf TenneT echter de opdracht het besluit over Eemsmond Energie te heroverwegen ervan uitgaande dat per gewenste datum van de gevraagde transportcapaciteit congestiemanagement toe moet worden gepast op basis van een codewijzigingsvoorstel wat op dat moment in behandeling was bij de NMa. TenneT en Eemsmond Energie gingen daarop opnieuw in overleg. Omdat ondertussen het systeem van congestiemanagement door de NMa werd goedgekeurd en er aanvullende afspraken gemaakt konden worden over de aanpassingen in het net ten behoeve van Eemsmond Energie, zijn beide partijen toch tot een akkoord gekomen. Eemsmond Energie zal volgens het akkoord worden aangesloten en transportcapaciteit krijgen vanaf het moment dat een derde verbinding is aangelegd tussen de nieuw te bouwen centrale en het hoogspanningsstation in Eemshaven. De NMa oordeelde vandaag dat het dispuut over deze zaak tussen TenneT en Eemsmond Energie opgelost is en bevestigt haar eerdere uitspraak.

Congestiemanagement Waar de capaciteit tekort schiet, kan TenneT gebruik maken van congestiemanagement. Dit tijdelijke systeem is vergelijkbaar met toeritdosering op snelwegen. Waar teveel elektriciteit op het net komt, wordt de beschikbare capaciteit opnieuw verdeeld. Producenten worden dan tegen vergoeding verzocht af te zien van gebruik van het hoogspanningsnet.