CWE prijsmarktkoppeling met Scandinavische regio

De projectpartners van de Centraal-West-Europese (CWE) en Scandinavische landen lanceerden op 9 november 2010 de CWE prijsmarktkoppeling en de CWE-Scandinavische regio Interim Tight Volume Coupling (ITVC). De betrokken TSO’s en energiebeurzen werken nu samen met EMCC aan ‘stap 2’ dat is de inpassing van de NorNed kabel. De geplande datum voor ‘stap 2’ is nu 11 januari 2011. Deze datum is onder voorbehoud van succesvolle afronding van alle benodigde tests.

De marktkoppelingsmethode is gezamenlijk ontwikkeld door de betrokken elektriciteitsbeurzen en netbeheerders en is gericht op efficiënter gebruik van de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit en verdere prijsharmonisatie tussen de verschillende regio’s. De koppeling brengt een geïntegreerd platform tot stand voor spothandel in elektriciteit. Hierdoor kunnen deelnemende elektriciteitsbeurzen een tegenpartij vinden in een willekeurig deelnemend land zonder dat zij grensoverschrijdende capaciteit hoeven te reserveren. Europese verbruikers kunnen hiermee een economische optimalisatie genieten die leidt tot een efficiënter gebruik van het elektrisch systeem in dit gebied, tot convergentie en gelijkschakeling van prijzen, evenals een verbeterde sociale welvaart en leveringszekerheid.

Er gelden beperkingen in de regelsnelheid (zogenaamde ‘ramping restrictions’) voor de NorNed-kabel, evenals voor de andere verbindingen tussen de regio Scandinavië en het Europese vasteland. Specifiek voor de NorNed-kabel betekent dit dat het negatieve effect op de elektriciteitsstromen (en prijzen) bij een verandering van stroomrichting waarschijnlijk omvangrijker is dan bij de andere interconnectoren die deel uitmaken van het ITVC-systeem (Interim Tight Volume Coupling). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de transportcapaciteit van de NorNed-kabel groter is dan de maximaal toegestane verandering in elektriciteitsstroom per uur (de zogeheten ‘ramping-snelheid’), die 600 MW bedraagt.

One Reply to “CWE prijsmarktkoppeling met Scandinavische regio”

  1. De leveringszekerheid is voor zowel Noorwegen als Nederland toegenomen en de prijzen op de spotmarkten lijken stabieler en vertonen minder scherpe pieken. Dankzij deze inspanningen waren in 2008 de prijzen voor elektriciteit in Nederland Belgi en Frankrijk gedurende 70 procent van de tijd gelijk. Inmiddels zijn in lijn met de Europese doelstellingen nadere stappen gezet voor verdere integratie van de elektriciteitsmarkt in deze regio de zogenoemde Central Western European CWE Electricity Market.

Comments are closed.