Diabetes type I mogelijk te genezen

Wetenschappers hebben ontdekt dat diabetes type 1 waarschijnlijk kan worden genezen. Uit experimenten met muizen blijkt dat het uitschakelen van een hormoon ervoor zorgt dat de insulinespuit aan de wilgen kan worden gehangen. “We zijn allemaal grootgebracht met de gedachte dat zonder insuline geen leven mogelijk is, maar dat klopt niet,” stelt onderzoeker Roger Unger.

De onderzoekers ontdekten dat insuline totaal overbodig is en dat een tekort eraan ook geen diabetes veroorzaakt zolang de acties van het hormoon glucagon maar worden onderdrukt. Glucagon wordt geproduceerd door de alvleesklier en voorkomt bij gezonde mensen dat hun bloedsuiker te laag wordt. Bij mensen met diabetes type 1 veroorzaakt het hormoon echter een te hoog bloedsuiker.

Diabetes

Mensen met diabetes type 1 moeten zichzelf insuline toedienen om hun bloedsuiker op peil te houden. Maar het onderzoek toont aan dat de uitschakeling van glucagon ditzelfde doet. En dat zonder spuit of symptomen.

Muizen

De onderzoekers verzamelden een aantal muizen en pasten een aantal daarvan zo aan dat het hormoon glucagon niets kon doen. Daarna ondergingen alle muizen een test om te achterhalen of ze diabetes hadden. De muizen met een normale insulineproductie en zonder glucagon bleken gezond. De muizen zonder insuline producerende cellen en zonder glucagon hadden eveneens geen diabetes.

Belangrijk

“Deze resultaten wijzen erop dat het als er geen glucagon is, niet uitmaakt of je insuline hebt of niet,” concludeert Unger. “Dat betekent niet dat insuline onbelangrijk is: het is essentieel voor de groei en ontwikkeling.” Maar als mensen eenmaal volwassen zijn, heeft insuline nog maar één functie: het controleren van glucagon. “En als je geen glucagon hebt, dan heb je ook geen insuline nodig.”

De wetenschappers hopen in de toekomst een manier te vinden om glucagon in mensen te blokkeren. Mogelijk kan het aantal patiënten dat insuline moet spuiten zo worden teruggedrongen.

Wederom €500 miljoen afboeking op NUON

Het Zweedse Vattenfall moet flink bloeden voor het hoge bedrag dat het in 2009 neertelde voor het Nederlandse energiebedrijf Nuon.

Nadat het staatsbedrijf eerder al zijn investeringsplannen had moeten temperen om de overname te kunnen bekostigen, volgt nu een afboeking van bijna €500 mln op de overgenomen activiteiten.

Dat heeft Vattenfall gisteren bekendgemaakt.

Marktomstandigheden

De afboeking op de goodwill van Nuons activiteiten is volgens het bedrijf toe te schrijven aan de verslechterde marktomstandigheden in de energiesector. Dat zorgt voor margedruk.

De winst over het vierde kwartaal van 2010 wordt door de afboeking gedrukt. Het bedrijf reageerde gisteren niet op het verzoek om een nadere toelichting.

Overname

Vattenfall nam in de zomer van 2009 de zeggenschap plus 49% van de aandelen van Nuon over voor €4,8 mrd. Het restant van de aandelen wordt in de komende jaren in etappes overgedragen en afgerekend.

In totaal betaalt Vattenfall circa €10 mrd voor Nuon, dat formeel nog steeds in handen is van een trits gemeenten en provincies, met Gelderland als grootste.

Hoofdprijs

Marktvorsers hebben er al vaker op gewezen dat Vattenfall de absolute hoofdprijs voor Nuon heeft betaald. Volgens hen waren de Zweden bereid zo diep in de buidel te tasten, omdat ze net daarvoor achter het net visten bij Essent, dat voor een overname door het Duitse RWE had gekozen. Het ambitieuze Vattenfall zou een nieuwe misgreep bij Nuon hoe dan ook hebben willen voorkomen.

Al snel na de overname verslechterden de omstandigheden op de energiemarkt als gevolg van de financiële en economische crisis. Vattenfall werd daarbij bovendien getroffen door problemen met zijn Duitse kerncentrales, die alweer een fikse tijd stilstaan.

Investeringen

Het Zweedse bedrijf kondigde begin 2010 aan zijn investeringen te zullen temperen en maakte later dat jaar bekend in vijf van de acht Europese landen waar het opereert, desinvesteringen te plannen.

Inmiddels staan ook onderdelen van Nuon in de etalage, zoals de zonnefoliefabriek Helianthos in Arnhem en de Belgische tak van de onderneming.

The need for speed!!

Een oplettende en frisse gebruiker heeft het waarschijnlijk al opgemerkt. Vanaf gisteravond is de website van VLSinfo sneller geworden. Tot drie keer sneller zelfs.

Uiteraard blijven we vanuit IGWE ICT BV zoeken naar verdere optimalisaties, al is de rek er nu wel een beetje uit aan het raken. Verdere optimalisaties worden moeilijker en moeilijker te behalen.

Wordt vervolgd,

Vincent Schakel

Advanced Power zoekt gas en afnemers

Advanced Power wil de contracten met leveranciers en afnemers dit jaar afronden. De Zwitserswillen de bouw van het euro 1,2 mrd kostende project voor 2013 beginnen. De elektriciteitscentrale, Eemsmond Energie geheten, zou in 2015 in bedrijf moeten gaan.

De centrale in de Eemshaven is controversieel omdat er al twee centrales in het gebied worden gebouwd. Zowel Nuon als Essent is bezig met de constructie van een nieuwe centrale, terwijl het Belgische Electrabel al een centrale in de Eemshaven heeft staan.

Door het grote aantal centrales dreigt het noordelijke stroomnetwerk overbelast te raken. Netbeheerder Tennet weigerde daarom in eerste instantie om de centrale van Advanced Power op het net aan te sluiten. De NMa bepaalde echter dat Tennet dat besluit moest heroverwegen. Advanced Power en Tennet bereikten daarover afgelopen week een akkoord.

Om te voorkomen dat het net overbelast wordt, zal er congestiemanagement plaats vinden. Dat komt erop neer dat een producent die zijn stroom niet op het net kwijt kan, moet betalen opdat de ontbrekende stroom elders in het land wordt opgewekt.

Settlement Congestiemanagement Eemshaven

TenneT en Eemsmond Energie hebben overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van transportcapaciteit aan Eemsmond Energie voor de nieuw te bouwen centrale in de Eemshaven. Door inmiddels gewijzigde regelgeving rondom het toepassen van congestiemanagement en aanvullende afspraken over een netuitbreiding hebben Eemsmond Energie en TenneT hierover overeenstemming bereikt.

TenneT wees eerder de aanvraag van Eemsmond Energie om capaciteit per medio 2013 af, omdat er in het noorden geen ruimte meer op het hoogspanningsnetwerk is voor Eemsmond Energie voor het in gebruik nemen van de nieuwe 380 kV-verbinding: Noordwest 380 kV. Het kan betekenen dat in de toekomst productie-eenheden in het noorden moet worden verzocht tegen betaling niet te produceren.

De (Nederlandse MededingingsAutoriteit) NMa gaf TenneT echter de opdracht het besluit over Eemsmond Energie te heroverwegen ervan uitgaande dat per gewenste datum van de gevraagde transportcapaciteit congestiemanagement toe moet worden gepast op basis van een codewijzigingsvoorstel wat op dat moment in behandeling was bij de NMa. TenneT en Eemsmond Energie gingen daarop opnieuw in overleg. Omdat ondertussen het systeem van congestiemanagement door de NMa werd goedgekeurd en er aanvullende afspraken gemaakt konden worden over de aanpassingen in het net ten behoeve van Eemsmond Energie, zijn beide partijen toch tot een akkoord gekomen. Eemsmond Energie zal volgens het akkoord worden aangesloten en transportcapaciteit krijgen vanaf het moment dat een derde verbinding is aangelegd tussen de nieuw te bouwen centrale en het hoogspanningsstation in Eemshaven. De NMa oordeelde vandaag dat het dispuut over deze zaak tussen TenneT en Eemsmond Energie opgelost is en bevestigt haar eerdere uitspraak.

Congestiemanagement Waar de capaciteit tekort schiet, kan TenneT gebruik maken van congestiemanagement. Dit tijdelijke systeem is vergelijkbaar met toeritdosering op snelwegen. Waar teveel elektriciteit op het net komt, wordt de beschikbare capaciteit opnieuw verdeeld. Producenten worden dan tegen vergoeding verzocht af te zien van gebruik van het hoogspanningsnet.