Biomassa bijstook na 2014

De PvdA- en CDA-fractie in de Tweede Kamer willen dat minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) erop toeziet dat elektriciteitsproducenten ook in de toekomst biomassa blijven bijstoken in kolencentrales. De subsidie op deze duurzame elektriciteitsopwekking loopt de komende tijd af.

De PvdA wil de bij- en meestook van biomassa verplichten. Het CDA pleit voor afspraken met de elektriciteitssector. Vandaag overlegt de Kamer met Verhagen (CDA) over de energieparagraaf in de begroting van EL&I voor 2011.

Geen subsidie

In de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) valt de bijstook van biomassa buiten de boot. Het subsidiëren daarvan zou een te groot beslag leggen op de subsidiepot.

‘Wij willen voorkomen dat de bijstook ophoudt zodra elektriciteitsleveranciers daarvoor geen subsidie meer ontvangen’, zegt CDA-energiewoordvoerder Gerda Verburg. Zij zal Verhagen vragen daarover afspraken te maken met de leveranciers. Die zijn volgens haar bereid daaraan mee te werken, zolang er maar sprake is van een gelijk speelveld op de markt.

Verburg voelt niet voor een verplichting. ‘Je moet de leveranciers overhalen, zij willen wel’, zegt het CDA-Kamerlid. ‘Ik ben minder van de wet- en regelgeving.’

‘Bijstook verplichten’

PvdA-Kamerlid Diederik Samsom daarentegen wil de bijstook van biomassa in kolencentrales vanaf 2014 verplichten. Volgens Samsom biedt de huidige energiewet daarvoor de ruimte. De energiespecialist van de PvdA stelt voor de verplichte bijstook te combineren met een verplicht percentage duurzaam opgewekte stroom voor elektriciteitsleveranciers.

Dat is volgens Samsom nodig om elektriciteitsproducenten te laten investeren in windenergie op zee. Deze duurzame energiebron valt ook buiten de SDE+. Reden is dat wind op zee relatief kostbaar is. Subsidiëring draagt dan ook relatief weinig bij aan het doel van 14% duurzame energie in 2020.

Samsom stelt echter dat wind op zee op termijn onmisbaar is voor de transitie naar duurzame energie. ‘Bovendien biedt het kansen voor onze industrie en levert het banen op’, aldus de PvdA’er.