Gasprijs omlaag en impact op energiesector

Door betere technieken worden nu grote volumes unconventioneel gas economisch winbaar.

Met snellere boortechnieken en daaraan gekoppelde logistieke processen, is men in staat om verder en sneller horizontaal te boren en met behulp van hoge druk kan water de ondergrondse formaties breken. Daarbij komt het gas vrij dat wordt afgevangen.

Deze technieken stonden enkele jaren geleden nog aan het begin van de leercurve, maar hierin is recent grote vooruitgang gemaakt. In de VS is bijvoorbeeld in twee jaar tijd de productie per boortoren vervijfvoudigd, is het bereik per boring verdubbeld en is de tijd nodig om te boren gehalveerd. Deze stormachtige ontwikkeling zorgt ervoor dat er momenteel wereldwijd koortsachtig wordt gezocht waar zich meer winbare unconventionele voorraden zouden kunnen bevinden. De winning daarvan is mede afhankelijk van de schaal waarop deze boringen kunnen worden verricht.

Speciaal dun bevolkte gebieden en de aanwezigheid van voldoende water zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Mogelijke bezwaren tegen deze vorm van winning zijn milieueisen en horizonvervuiling. De wereldwijde economisch winbare gasvoorraden kunnen door bovengenoemde ontwikkelingen flink toenemen. De financiële crisis, waardoor de vraag naar gas wereldwijd is gedaald, de snelle ontwikkeling van LNG en de opkomst vooral in de VS van een aanzienlijke unconventionele gas productie hebben te samen gezorgd voor een onverwacht groter aanbod van gas. Op de wereldmarkt zorgt dit ervoor dat de prijs van gas momenteel onder druk staat. De verwachting is dat deze situatie pas over enkele jaren verandert.

De lagere prijs van gas zorgt ervoor dat gas aantrekkelijker wordt, bijvoorbeeld als brandstof voor elektriciteitsopwekking. Kortom, de genoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat gas in de energie voorziening belangrijker wordt.