Bezwaar tegen subsidie toekenning windpark

Eneco en Nuon hebben bezwaar aangetekend tegen de toekenning van subsidie aan een Duits bedrijf. Bard Engineering gaat twee windmolenparken op de Noordzee bouwen en krijgt maximaal 4,4 miljard euro aan subsidie.

Eneco bevestigt dat officieel protest is ingediend, maar wil niet verklaren op grond waarvan. Het energiebedrijf wil inzicht krijgen in hoe de toekenning van de subsidie heeft plaatsgevonden. Nuon verklaart bezwaar aan te tekenen zodat voorkomen wordt dat er in een later stadium kan worden gereageerd. De uitkering van de subsidie aan een Duits bedrijf is controversieel omdat meer dan de helft van het bedrag wordt uitgekeerd in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het doel van deze wet is een impuls geven aan de Nederlandse economie. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken verklaart dat het project flink wat Nederlandse bedrijvigheid oplevert.

De jonge onderneming Bard heeft vestigingen in Bremen, Emden en Cuxhaven. Bard richt zich op de bouw en exploitatie van offshorewindmolenparken. De Rus Arngolt Bekker is de eigenaar van Bard. De windparken krijgen een omvang van 300 megawatt.