Meeste ondernemers voor Verdonk

Van de ondernemers wil 53 procent Rita Verdonk als lijsttrekker van de VVD. Dit blijkt uit onderzoek van BDO CampsObers Accountants & Adviseurs onder 210 leidinggevenden binnen het midden- en kleinbedrijf. Mark Rutte heeft de voorkeur van 38 procent van de respondenten.

Opvallend is dat Verdonk veel beter scoort onder mannelijke respondenten. 67 procent van de mannen heeft een voorkeur voor Verdonk, terwijl de aanhang van Rutte voor 57 procent uit mannen bestaat.

Jonge ondernemers

64 procent van de ondernemers die Verdonk steunt, is jonger dan 35 jaar. Van de sympathisanten van Rutte valt 46 procent onder deze groep.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 63 procent van de respondenten het eens is met de stelling. ‘Dit kabinet is geen MKB kabinet’. Daarbij geeft 64 procent aan dat ze niet vinden dat de aantrekkende economie een verdienste is van dit kabinet.

Ziektekostenregeling

Bij de vraag welke regels een volgend kabinet zou moeten afschaffen of verbeteren, antwoordt 44 procent van de respondenten dat ze ontevreden zijn over de ziektekostenregeling.

30 procent geeft bijtelling aan als verbeterpunt en ondanks alle klachten geeft slechts 25 procent van de respondenten aan dat de levensloop zou moeten worden afgeschaft.