Nederland niet langer in logistieke top 3

In de logistiek is Nederland de afgelopen jaren zijn toppositie kwijtgeraakt. In 2001 nam België de eerste positie van ons over. De achteruitgang is hierbij niet gestopt, zo hebben in 2003 Frankrijk en Duitsland ons verder naar een lagere positie gedruk.

Dit blijkt uit een onderzoeksrapport over de logistiek in Nederland dat maandag aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat is overhandigd.

Concurrentiepositie

De zogeheten commissie-Van Laarhoven, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de logistiek en onder leiding staat van Peter van Laarhoven, directeur strategie bij TNT, spreekt van ,,een ernstige situatie”. Ook de concurrentiepositie in containeroverslag en het aantal nieuwe distributiecentra nemen volgens de commissie ,,snel en meetbaar af”. In de branche van transport en voorraadbeheer zijn 600.000 mensen werkzaam. Logistiek levert een substantieel aandeel in de Nederlandse export, namelijk ongeveer 6 miljard euro aan toegevoegde waarde.

Innovatie

De commissie heeft onderzocht hoe de terugloop aangepakt kan worden. Volgens de adviesgroep is er vooral innovatie nodig. Veel transporteurs zijn daarvoor zelf te klein. Volgens deskundigen moet er meer worden samengewerkt en moet de overheid meehelpen met onder meer het oprichten van “een kennisinstituut met internationale uitstraling op het gebied van de logistiek”.